คณะสงฆ์จังหวัดกำแพงเพชร มอบวัสดุอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันศุกร์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๗.๐๐ น. นายสมศักดิ์ สะมะโน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมการมอบวัสดุอุปกรณ์เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แก่คณะสงฆ์จังหวัดกำแพงเพชร (มหานิกาย) โดยมี พระธรรมภาณพิลาส เจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร เป็นผู้จัดสรรงบประมาณจากกองทุนวัดช่วยวัด ดำเนินการมอบ ณ วัดคูยาง พระอารามหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร มอบให้คณะสงฆ์ ๑๑ อำเภอ ประกอบด้วย ทปจ., จจ., รจจ., จอ., รจอ., จต., รจต. และ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกำแพงเพชร จำแนกเป็น เครื่องวัดอุณหภูมิ จำนวน ๑๒๑ เครื่อง และวัสดุป้องกันการแพร่ระบาดฯ แก่วัด จำนวน ๕๙๐ วัด จำนวน ๕๙๐ ชุด

บรรณาธิการ : นายสมศักดิ์ สะมะโน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกำแพงเพชร
ผู้ช่วยบรรณาธิการ : นายวรวิทย์ ทองไทยนันท์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ
รายงาน : นายเอกราช เสมาทอง นักวิชาการศาสนาชำนาญการ, นายฐกร พุทธเผือก นักวิชาการศาสนาชำนาญการ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 3,952