การประชุมคณะสงฆ์จังหวัดกำแพงเพชร ระดับรองเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ เลขานุการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

วันอังคารที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระราชวชิรเมธี เจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานการประชุมคณะสงฆ์จังหวัดกำแพงเพชร ระดับรองเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ เลขานุการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ณ วัดถาวรวัฒนาใต้ ตำบลถาวรวัฒนา อำเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร ในการนี้ นายพิพัฒน์ บุญคุ้มอยู่ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุมด้วย การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 291,661