บุคลากร พศจ.กำแพงเพชร

 บุคลากรสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกำแพงเพชร 

นายสมศักดิ์ สะมะโน
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกำแพงเพชร

 

 

 

 
นายวรวิทย์ ทองไทยนันท์
นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ
 

 

นางสาวนารถฤดี รวบรวม
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางสาวพรทิพย์ ก่อศักดิ์ทอง
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นายเอกราช เสมาทอง
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

 

นางสาวพรพรรณ ชื่นดอนกลอย
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นายฐกร พุทธเผือก
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางสาวนริชา อ่อนเฉวียง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
นางสาวมุตตามาศ ดิษบรรจง
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

 

นางสาวรดาณัฐ อินทรสูต
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นายสมบูรณ์ ทองฝั้น
พนักงานขับรถยนต์
นางวาณิชย์ ผิวขาว
พนักงานธุรการ


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 3,981