พิธีรับมอบเกียรติบัตรการประกาศยกย่ององค์กรคุณธรรม และอำเภอคุณธรรม

วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ มอบเกียรติบัตรการประกาศยกย่ององค์กรคุณธรรม และอำเภอคุณธรรม จังหวัดกำแพงเพชร มีอำเภอ องค์กร หน่วยงาน และภาคเอกชน เข้ารับเกียรติบัตรดังกล่าว ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงพชร 
ในส่วนของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกำแพงเพชร ได้รับการประกาศยกย่องให้เป็น “องค์กรต้นแบบ” โดยนายพิพัฒน์ บุญคุ้มอยู่ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกำแพงเพชร เข้ารับมอบเกียรติบัตร และได้ร่วมประกาศเจตนารมณ์ ในการดำเนินขับเคลื่อนจังหวัดกำแพงเพชร ให้เป็น “จังหวัดคุณธรรม” ต่อไป


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 291,625