พิธีรับพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้งเจ้าคณะภาค ๔

วันอาทิตย์ที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระวิสุทธาธิบดี กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้แทนเจ้าคณะใหญ่หนเหนือ เป็นประธานสงฆ์ในพิธีรับพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้ง พระธรรมภาณพิลาส เจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะภาค ๔ โดยมีนายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นผู้อ่านพระบัญชาฯ ในการนี้ ได้มีพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้งพระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๔ มีนางสาวสุพัตรา คล้ายทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นผู้อ่านพระบัญชาฯ แต่งตั้งรองเจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ และ นายบุญช่วย หอมยามเย็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร อ่านพระบัญชาฯ แต่งตั้งที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอวังโป่ง โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกำแพงเพชรได้รับความเมตตาจากคณะสงฆ์ให้ดำเนินการจัดพิธีฯ ดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย พร้อมนี้ ได้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยเคร่งครัด

ดาวน์โหลดเอกสารข้อมูลประชาสัมพันธ์


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 291,625