ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจต่อประชาชน กรณีผู้เช่าช่วงอาคารวัดตอหม้อ (ร้าง) ศูนย์การค้าตลาดกำแพงเพชร

            วันพุธที่ 7 กันยายน 2565 เวลาประมาณ 10.00 น.  ณ ห้องประชุมกลีบจำปา ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกำแพงเพชร ได้มีการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจต่อประชาชน กรณีผู้เช่าช่วงอาคารวัดตอหม้อ (ร้าง) ศูนย์การค้าตลาดกำแพงเพชร ได้ยื่นเรื่องขอเป็นผู้เช่าโดยตรงกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ซึ่งบัดนี้ใกล้หมดอายุสัญญาเช่าในประมาณเดือนมีนาคม 2566 ที่จะถึงนี้ 

           ในการนี้นายพิพัฒน์ บุญคุ้มอยู่ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกำแพงเพชร รับเรื่องจากกลุ่มประชาชนไว้ และจะได้สรุปรายละเอียดแจ้งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติพิจารณาต่อไป...


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 255,571