พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชา และ วันเข้าพรรษา ปี ๒๕๖๕

วันพุธ ที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๗.๓๐ น. นางสาวสุพัตรา คล้ายทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชา และ วันเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ วัดคูยาง พระอารามหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมดำเนินการ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 255,695