พิธีสรงน้ำและเปลี่ยนผ้าห่มพระพุทธภูมินทร์อสีติวัสสามังคลานุสรณ์ (พระใหญ่) จังหวัดกำแพงเพชร

วันศุกร์ที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีสรงน้ำพระและเปลี่ยนผ้าห่มพระพุทธภูมินทร์อสีติวัสสามังคลานุสรณ์ (พระใหญ่) และ พระพุทธสหัสวรรษประทานพร (พระยืน) ณ ลานรวมใจเทิดไท้องค์ราชัน ศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร โดยได้รับความเมตตาจากพระครูโอภาสวิริยคุณ เจ้าคณะอำเภอเมืองกำแพงเพชร (ธรรมยุต) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ มีรองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชนจำนวนมากร่วมพิธี การนี้ นายสมศักดิ์ สะมะโน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ได้ดำเนินการพิธีฯ ดังกล่าว ด้วยความเรียบร้อยทุกประการ ตามภารกิจที่จังหวัดกำแพงเพชรมอบหมาย

บรรณาธิการ : นายสมศักดิ์ สะมะโน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกำแพงเพชร
ผู้ช่วยบรรณาธิการ : นายวรวิทย์ ทองไทยนันท์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ
รายงาน : นายเอกราช เสมาทอง นักวิชาการศาสนาชำนาญการ, นายฐกร พุทธเผือก นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 291,661