พิธีสรงน้ำและเปลี่ยนผ้าห่มพระพุทธภูมินทร์อสีติวัสสามังคลานุสรณ์ (พระใหญ่) จังหวัดกำแพงเพชร

วันศุกร์ที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีสรงน้ำพระและเปลี่ยนผ้าห่มพระพุทธภูมินทร์อสีติวัสสามังคลานุสรณ์ (พระใหญ่) และ พระพุทธสหัสวรรษประทานพร (พระยืน) ณ ลานรวมใจเทิดไท้องค์ราชัน ศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร โดยได้รับความเมตตาจากพระครูโอภาสวิริยคุณ เจ้าคณะอำเภอเมืองกำแพงเพชร (ธรรมยุต) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ มีรองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชนจำนวนมากร่วมพิธี การนี้ นายสมศักดิ์ สะมะโน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ได้ดำเนินการพิธีฯ ดังกล่าว ด้วยความเรียบร้อยทุกประการ ตามภารกิจที่จังหวัดกำแพงเพชรมอบหมาย

บรรณาธิการ : นายสมศักดิ์ สะมะโน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกำแพงเพชร
ผู้ช่วยบรรณาธิการ : นายวรวิทย์ ทองไทยนันท์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ
รายงาน : นายเอกราช เสมาทอง นักวิชาการศาสนาชำนาญการ, นายฐกร พุทธเผือก นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 3,987