พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี

วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๗.๐๐ น.  ณ พระอุโบสถของวัดคูยาง พระอารามหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยมีพระธรรมภาณพิลาส เจ้าคณะภาค ๔ เจ้าอาวาสวัดคูยาง (พระอารามหลวง) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยนายบุญช่วย หอมยามเย็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดกำแพงเพชรในพื้นที่เข้าร่วมในพิธีอย่างพร้อมเพรียง
เพื่อการนี้ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกำแพงเพขร ได้รับมอบหมายจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ในการประสานวัด จัดเตรียมสถานที่ และร่วมกับสำนักงานจังหวัด ในการต้อนรับผู้เดินทางมาร่วมสวดมนต์ให้เกิดความเรียบร้อย...


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 291,598