พิธีทำบุญตักบาตรและฟังพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมี "อุภินนมัตถจรกถา"

           วันเสาร์ที่ี 10 กันยายน 2565 เวลา 07.30 น. นางสาวสุพัตรา คล้ายทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรและรับฟังบทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมี "อุภินนมัตถจรกถา" เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยนายสุวิทย์ สันตติวงษ์ไชย ปลัดจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมในพิธี มีพระธรรมภาณพิลาส เจ้าคณะภาค 4 แสดงธรรมบทพระธรรมเทศนา

            ในการนี้ นายพิพัฒน์ บุญคุ้มอยู่ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยข้าราชการ ได้รับมอบหมายภารกิจดำเนินการด้านสถานที่และกำกับดูแลการจัดพิธีร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมเกียรติทุกประการ

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 82,609