พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานธูปเทียนแพ น้ำสรง ผ้าไตร เครื่องสักการะ และไทยธรรมพระราชทาน ถวายแด่พระธรรมภาณพิลาส เจ้าคณะภาค 4 เ

ด้วย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานธูปเทียนแพ น้ำสรง ผ้าไตร เครื่องสักการะ และไทยธรรมพระราชทาน ถวายแด่พระธรรมภาณพิลาส เจ้าคณะภาค 4 เจ้าอาวาสวัดคูยาง พระอารามหลวง วันอังคาร ที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา 10.00 น. ณ พระอุโบสถวัดคูยาง พระอารามหลวง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร โดยมีนายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธี มีรองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียง
ในการนี้ จังหวัดกำแพงเพชรมอบหมายให้ สำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกำแพงเพชร และ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมดำเนินการจัดพิธีฯ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติทุกประการ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 82,668