ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสัการะเนื่องใน "วันที่ระลึกพระรบาสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า และ "วันข้าราชการพลเรือน" ประจำปี 2565

วันพฤหัสบดี ที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 น. นางสาวสุพัตรา คล้ายทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานพิธีถวายเครื่องราชสักการะเนื่องใน “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า” ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร โดยนายพิพัฒน์ บุญคุ้มอยู่ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมถวายเครื่องราชสักการะในพิธีดังกล่าว
จากนั้น ได้เข้าร่วมพิธีวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2565 โดยประธานในพิธี อัญเชิญพระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อ่านคติธรรมของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก และ อ่านสารนายกรัฐมนตรี พร้อมนี้ได้มอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2564 ซึ่งวันที่ 1 เมษายน ของทุกปี เป็นวันข้าราชการพลเรือน จัดขึ้นเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและเผยแพร่เกียรติคุณของข้าราชการพลเรือนดีเด่น รวมทั้งจัดกิจกรรมเผยแพร่ผลงานของข้าราชการและส่วนราชการ การให้บริการประชาชน และการสร้างความเข้าใจอันดีแก่ประชาชนต่อบทบาทหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ  


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 100,228