พิธีมอบพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้งรองเจ้าคณะจังหวัด เจ้าอาวาสพระอารามหลวง

วันพุธที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐น. พระพรหมโมลี ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะใหญ่หนเหนือ กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นประธานในพิธีมอบพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้งรองเจ้าคณะจังหวัด เจ้าอาวาสพระอารามหลวง ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือ แต่งตั้ง พระครูวชิรคุณพิพัฒน์ เจ้าคณะอำเภอทรายทองวัฒนา ให้ดำรงตำแหน่ง รองเจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร ในการนี้ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายให้ นายฐกร พุทธเผือก นักวิชาการศาสนาชำนาญการ สนองงานคณะสงฆ์ในครั้งนี้


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 57,692