ข้อมูลวัด จังหวัดกำแพงเพชร

ข้อมูลวัด จังหวัดกำแพงเพชร

1. อำเภอเมืองกำแพงเพชร
2. อำเภอโกสัมพีนคร
3. อำเภอขาณุวรลักษบุรี
4. อำเภอคลองขลุง
5. อำเภอคลองลาน
6. อำเภอทรายทองวัฒนา
7. อำเภอไทรงาม
8. อำเภอบึงสามัคคี
9. อำเภอปางศิลาทอง
10. อำเภอพรานกระต่าย
11. อำเภอลานกระบือ


image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 90,557