แบบกรอกข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม - บาลี และ พระปริยัตินิเทศก์

คำแนะนำการกรอกประวัติออนไลน์

1. เปิดแถบเมนูหลัก “บริการ” 
2. เลือกเมนู “แบบกรอกประวัติทางการศึกษาพระปริยัติธรรม
3. หากเป็นพระปริยัตินิเทศก์ เลือกเมนู “ตำแหน่งพระปริยัตินิเทศก์
   หากเป็นครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี เลือกเมนู “ตำแหน่งครูบาลี
   หากเป็นครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม เลือกเมนู “ตำแหน่งครูธรรม

หรือ
คลิก กรอกประวัติพระปริยัตินิเทศก์
คลิก กรอกประวัติครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี
คลิก กรอกประวัติครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรมคะแนนโหวต :
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 3,992