header-ข้อมูลข่าวสาร
พสกนิกรชาวจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมทำบุญตักบาตร วันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ ๙

วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วย นางนวลจันทร์ แสงอุทัย นายกเหล่ากาชาดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีนางสาวสุพัตรา คล้ายทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ,ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล , อัยการจังหวัดกำแพงเพชร , เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ,หัวหน้าส่วนราชการ, และพสกนิกรชาวจังหวัดกำแพงเพชร ทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมในพิธี โดยนายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร นำผู้เข้าร่วมพิธีร่วมพิธีตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง แก่พระสงฆ์ จำนวน ๘๙ รูป ณ บริเวณหน้าลานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย สิริจิตอุทยาน จังหวัดกำแพงเพชร ในการนี้ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกำแพงเพชร โดย นายสมศักดิ์ สะมะโน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ได้รับมอบหมายภารกิจให้ดำเนินการพิธีทำบุญตักบาตรในครั้งนี้


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
image
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพพระสงฆ์พระคิลานุปัฏฐาก
image
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมประชุมกรมการจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓
image
วันที่ 13 ตุลาคม 2563 เวลา 07.30 น. นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วย นางนวลจันทร์ แสงอุทัย นายกเหล่ากาชาดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
บทความยอดนิยม
image
วันที่ 13 ตุลาคม 2563 เวลา 07.30 น. นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วย นางนวลจันทร์ แสงอุทัย นายกเหล่ากาชาดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
image
จังหวัดกำแพงเพชรจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต ในหลวง ร.๕ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
image
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพพระสงฆ์พระคิลานุปัฏฐาก
Tag
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 26,740