header-ข้อมูลข่าวสาร
จังหวัดกำแพงเพชรจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต ในหลวง ร.๕ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธาน หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน พร้อมด้วย นางสาวสุพัตรา คล้ายทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยมหาเถรสมาคมมีมติให้วัดทุกวัดทั่วราชอาณาจักร และวัดไทยในต่างประเทศดำเนินการจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาพร้อมกัน ในวันศุกร์ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๗.๐๐ น. เป็นต้นไป

การจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติ และถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์ รวมถึงพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ของประเทศไทย

สำหรับบทสวดพระพุทธมนต์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ ประกอบด้วย ๑๑ บทสวด คือ นะมะการคาถา บทไตรสรณคมน์ บทปัพพะโตปะมะคาถา บทอะริยะธะนะคาถา บทขัดธรรมนิยมะสูตร บทธัมมะนิยาสุตตัง บทติลักขะณาทิคาถา บทปะฏิจจะสะมุปปาทะปาฐะ บทพุทธะอุทานะคาถา บทภัทเทกะรัตตะคาถา และ บทภะวะตุ สัพ โดยทั้ง ๑๑ บทสวดนี้มีความหมายเป็นการสอนใจประชาชนให้มีสติ ให้ตั้งมั่นในคุณงามความดี พิจารณาถึงความไม่เที่ยงของทุกสิ่ง ไม่ประมาทกับการใช้ชีวิตก็จะสามารถดำรงชีวิตอยู่บนความถูกต้องตามทำนองครองธรรม นอกจากนี้ยังเป็นการอุทิศบุญกุศลให้กับผู้วายชน ให้ได้รับความสุขยิ่งๆ ขึ้นไป และขอคุณพระศรีรัตนตรัย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย อำนวยอวยพรให้ประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า จงมีความสุขความเจริญ มีความร่มเย็น และความสำเร็จในทุกประการ

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
image
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพพระสงฆ์พระคิลานุปัฏฐาก
image
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมประชุมกรมการจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓
image
วันที่ 13 ตุลาคม 2563 เวลา 07.30 น. นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วย นางนวลจันทร์ แสงอุทัย นายกเหล่ากาชาดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
บทความยอดนิยม
image
วันที่ 13 ตุลาคม 2563 เวลา 07.30 น. นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วย นางนวลจันทร์ แสงอุทัย นายกเหล่ากาชาดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
image
จังหวัดกำแพงเพชรจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต ในหลวง ร.๕ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
image
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพพระสงฆ์พระคิลานุปัฏฐาก
Tag
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 26,755