จังหวัดกำแพงเพชรจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อแผ่ส่วนกุศลให้แก่ผู้วายชนม์ อำนวยสวัสดิมงคลสำหรับบ้านเมือง และเสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่ประชาชน

วันศุกร์ ที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๘.๐๐ น. นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายให้ นางสาวสุพัตรา คล้ายทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วย นายบุญช่วย หอมยามเย็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ณ วัดบ่อสามแสน อำเภอเมืองกำแพงเพชร เพื่อแผ่ส่วนกุศลให้แก่ผู้วายชนม์ ในเหตุการณ์คนร้ายประทุษร้ายประชาชน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๕ พร้อมกับอำนวยสวัสดิมงคลสำหรับบ้านเมือง และเสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่ประชาชน โดยมีพระครูวชิรปัญญากร รองเจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร และคณะสงฆ์ร่วมเจริญพระพุทธมนต์โดยพร้อมเพรียง

ในการนี้ นายพิพัฒน์ บุญคุ้มอยู่ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยข้าราชการ ร่วมสนองงานคณะสงฆ์และดำเนินพิธีให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 255,630