การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมสำนักศาสนศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐น. พระราชวชิรเมธี เจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร เจ้าสำนักเรียนคณะจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานการประชุมสำนักศาสนศึกษา จังหวัดกำแพงเพชร ณ วัดพระบรมธาตุ พระอารามหลวง เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานด้านการจัดการศึกษาพระปริยัติ-ธรรม พร้อมหารือการจัดโครงสร้างสำนักศาสนศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม

ในการนี้ นายพิพัฒน์ บุญคุ้มอยู่ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยข้าราชการ เข้าร่วมการประชุม และร่วมรับฟังข้อมูลเพื่อสนองงานคณะสงฆ์ตามอำนาจหน้าที่ ส่งเสริมการศึกษาคณะสงฆ์จังหวัดกำแพงเพชรให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 291,625