การประชุมพระสังฆาธิการจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 4/2565

วันจันทร์ ที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕ พระราชวชิรเมธี เจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานการประชุมพระสังฆาธิการจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ ณ วัดส่องตาแล (ใหม่) อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร โดยมีพระสังฆาธิการ เจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ และเลขานุการ พร้อมด้วยเจ้าคณะตำบลในเขตอำเภอขาณุวรลักษบุรี เข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียง

ในการนี้ นายพิพัฒน์ บุญคุ้มอยู่ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกำแพงเพชร และข้าราชการ เข้าร่วมการประชุม สรุปรายงานผลการดำเนินงานสนองงานคณะสงฆ์ พร้อมทั้งได้ถวายคำแนะนำข้อราชการ และอำนวยความสะดวกแก่คณะสงฆ์ในการประชุมครั้งนี้


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 82,724