การประชุมคณะกรรมการศึกษาข้อมูลและตรวจความพร้อมยกฐานะหน่วยวิทยบริการฯ ณ วัดพระบรมธาตุ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

            วันพฤหัสบดี ที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ วัดพระบรมธาตุ พระอารามหลวง พระเทพปริยัติเมธี รองอธิการบดี วิทยาเขตนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาข้อมูลและตรวจความพร้อมยกฐานะหน่วยวิทยบริการฯ ณ วัดพระบรมธาตุ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งได้ดำเนินการเรียนการสอนเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากว่าสิบปี เป็นที่รู้จักของสังคมในฐานะเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีคุณภาพและพัฒนาไปสู่การยกระดับจาก “หน่วยวิทยบริการฯ” เป็น “วิทยาลัยสงฆ์กำแพงเพชร” เพื่อเพิ่มศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน ทั้งในระดับปริญญาตรี ในระดับบัณฑิตศึกษา ในอนาคตข้างหน้าด้วยการดำเนินการอย่างมีระบบและขั้นตอน

            ในการนี้ นางสาวสุพัตรา คล้ายทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวต้อนรับคณะกรรมการศึกษาข้อมูลฯ พร้อมเข้าร่วมประชุมและให้ข้อมูลแก่คณะกรรมการศึกษาข้อมูลฯ มจร.ส่วนกลาง โดยมีพระสังฆาธิการ โดย พระราชวชิรเมธี เจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร และหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการ คณะทำงานจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 82,684