รัฐพิธีเนื่องใน "วันสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และ วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี ๒๕๖๕

วันพุธ ที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานงานรัฐพิธี เนื่องใน "วันสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และ วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี ๒๕๖๕ ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร มีหัวหน้าส่วนราชการและผู้รวมพิธีฯ จำนวนมาก
ในส่วนของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกำแพงเพชร โดย นายพิพัฒน์ บุญคุ้มอยู่ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยข้าราชการ ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ และได้รับมอบหมายภารกิจให้ร่วมปฏิบัติงานด้านศาสนพิธี โดยได้ดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 82,698