พระราชทานพรปีใหม่ 2564

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระราชดำรัสพระราชทานเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2564 จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร


image วิดีโอ


คะแนนโหวต :
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 26,676