คณะสงฆ์จังหวัดกำแพงเพชร มอบวัสดุอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

พระเดชพระคุณพระธรรมภาณพิลาส เจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร มอบวัสดุอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มอบให้คณะสงฆ์จังหวัดกำแพงเพชร ทั้ง 11 อำเภอ ประกอบด้วย ทป.จจ., จจ., รจจ., จอ., รจอ., จต., รจต. และ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกำแพงเพชร ประกอบด้วย เครื่องวัดอุณหภูมิ จำนวน 121 เครื่อง และวัสดุป้องกัน ให้แก่วัดทุกวัด (มหานิกาย) 590 วัด จำนวน 590 ชุด


image วิดีโอ


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 3,912