สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชร แห่งที่ ๒ วัดหนองปลิง

วัดหนองปลิง

วัดหนองปลิง ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑๐ เม.ย. ๒๕๔๐ โดยมีพระครูวิเชียรธรรมนาท หรือหลวงพ่อสีหนาท เป็นท่านเจ้าอาวาสรูปแรก ซึ่งแต่เดิมสถานที่บริเวณนี้เคยเป็นที่พักรบและซ้อมรำดาบ รำทวน ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มาก่อน ทั้งยังเป็นเมืองหน้าด่าน ชื่อว่า “เมืองเนินทอง” ปัจจุบันวัดหนองปลิงเป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชร ภายในวัด ประกอบด้วย อาคารขนาดใหญ่สามชั้น ชั้นแรกเป็นห้องพักสำหรับผู้มาอาศัยปฏิบัติธรรม ชั้นที่ ๒ เป็นห้องสำหรับประกอบพิธีบุญ และชั้นที่ ๓ เป็นห้องโถงขนาดใหญ่ที่ใช้อบรมสัมมนา จุดเด่นของวัดหนองปลิง ที่ใครเห็นก็ต้องทึ่ง นั่นคือ โบสถ์ศิลาแลง สุดตระการตา ที่ใช้หินศิลาแลงในการสร้าง ด้วยความตั้งใจของหลวงพ่อสีหนาท เพราะศิลาแลงเป็นวัสดุขึ้นชื่อของกำแพงเพชร ดั่งคำขวัญจังหวัดท่อนหนึ่งว่า “ศิลาแลงใหญ่” โดยให้ช่างผู้ชำนาญเป็นคนแกะสลักศิลาแลงเป็นลวดลายต่างๆ ที่ประณีตและละเอียดทุกระเบียดนิ้ว ตรงบันไดทางขึ้น ประดับด้วยรูปปั้นของนาคี-นาคา เป็นผู้คอยปกปักรักษาโบสถ์ และรูปปั้นช้างทรงเครื่อง หน้าประตูทางเข้าโบสถ์ ประดับด้วยเท้าเวสสุวรรณ ส่วนผนังโบสถ์ด้านหลังสลักเป็นพระพุทธรูปปางเปิดโลก อิริยาบถยืนอยู่เหนือดอกบัว ข้างใต้เป็นภาพ ๑๒ ราศี เปรียบเหมือนพระพุทธเจ้ากำลังเสด็จจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ลงมายังโลกมนุษย์ ตลอดจนกำแพงรอบโบสถ์ก็ยังแกะสลักเป็นคติสอนธรรมและพุทธประวัติ นับๆ แล้วมีมากกว่าหนึ่งร้อยช่อง เมื่อเข้ามาด้านในโบสถ์ จะพบเพียงห้องโล่งๆ ที่กรุด้วยไม้ตะเคียนทั้งหลัง เนื่องจากยังสร้างไม่เสร็จสมบูรณ์ แต่แน่นอนแล้วว่าพระประธานโบสถ์คือ พระพุทธเจ้าเงินไหลมา เนื้อทองบริสุทธิ์ ขนาดหน้าตักกว้าง ๓๒ นิ้ว เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้กราบไหว้สักการบูชา และเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองกำแพงเพชรสืบไป ปัจจุบันวัดหนองปลิงเป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชร โบสถ์ที่วัดหนองปลิง สร้างด้วยศิลาแลงจากหินธรรมชาติทั้งหลัง จนกลายมาเป็น โบสถ์ศิลาแลง แห่งเดียวในโลก แกะสลักลวดลายเกี่ยวกับพุทธศาสนาอย่างงดงามบนเนินเขา ริมสายน้ำปิงลมพัดโบกโบยเย็นสบายตลอดทั้งวัน ริมคลองบางทวน ดินแดนทางประวัติศาสตร์ เป็นวัดที่สวยงามและออกแบบแปลกไม่เหมือนใครนี้คือวัดหนองปลิง การจัดการของวัดยึดประโยชน์การใช้สอย ให้เกิดประโยชน์ต่อมหาชน มากกว่า ท่านเจ้าอาวาส พระครูวิเชียรธรรมนาท หรือหลวงพ่อสีหนาท ใช้เวลาเพียง ๖ ปี จัดการวัดหนองปลิง จนอยู่ในสภาพที่ เกิดประโยชน์และรับใช้สังคม มากกว่า เน้นไปที่การปฏิบัติ วิปัสนากรรมฐาน เพื่อให้มนุษย์เข้าใจในการมีสติ เมื่อปฏิบัติงาน ทุกประเภทการออกแบบ การใช้พื้นที่ของวัดด้วยวิสัยทัศน์อันกว้างไกล ของพระครูวิเชียรธรรมนาททำให้อาคารขนาดใหญ่ สามชั้นที่ประกอบด้วย ..ห้องพัก ชั้นดีสำหรับผู้มาอาศัยปฏิบัติธรรม ชั้นที่ ๒ เป็นห้องสำหรับประกอบพิธีบุญ และชั้นที่ ๓ เป็นห้องโถงขนาดใหญ่ที่ใช้อบรมสัมมนา ทำให้การจัดการของวัดนี้ จึงแตกต่างจากวัดอื่นๆ... ที่มุ่งสร้างคุณภาพของชีวิตของผู้คน..มากกว่าที่จะรับประโยชน์จากผู้คน ด้วยบุคลิกที่เป็นนักประชาสัมพันธ์. นักจัดการ นักบริหารและนักปกครอง ของท่านเจ้าอาวาส ทำให้วัดหนองปลิง กลายเป็นวัดที่น่าสนใจในสายตาของปัญญาชนอาจจะแปลกแยกกับวัดทั่วไปทำให้คนทั่วไปในบริเวณใกล้เคียงที่มีวิสัยทัศน์ดั้งเดิม มองวัดหนองปลิงด้วยสายตาที่แตกต่างและยังไม่เข้าใจดีพอเพราะ เจตนารมณ์ของการสร้างวัดหนองปลิงอยู่ที่การสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนและเป็นโชคดีของชาวกำแพงเพชร ที่ได้พบทางธรรมที่แตกต่างไม่เหมือนกับสถานที่ปฏิบัติธรรมที่อื่นๆ สถานที่ตั้ง: เลขที่ ๗๓๓ ม.๓ ตำบล หนองปลิง อำเภอเมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร ๖๒๐๐๐ การเดินทาง: เดินทางโดยรถยนต์ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข ๓๒ ผ่านจังหวัดอยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี นครสวรรค์ เข้าสู่ทางหลวงหมายเลข ๑ ถึงจังหวัดกำแพงเพชร แล้วมุ่งหน้าไปทางบ่อสามเสน เลยไปประมาณซัก ๑ กิโลเมตร ก็จะเข้าสู่ตำบลหนองปลิง และขับต่อไปมุ่งหน้าสู่วัดหนองปลิง เดินทางโดยรถประจำทาง มีรถโดยสารประจำทางทั้งธรรมดาและปรับอากาศเส้นทาง สายเหนือ ออกจากขนส่งกรุงเทพ เข้าตัวเมืองกำแพงเพชรทุกวัน และต่อรถไปอำเภอหนองปลิง สถานที่ใกล้เคียง: วัดพระแก้ว (๖.๓ กม.) วัดพระนอน (๖.๔ กม.) บ่อน้ำสีฟ้า (๗.๒ กม.) อนุสาวรีย์รัชกาลที่๕ (๗.๒ กม.) วัดช้างรอบ (๗.๓ กม.) วัดดงหวาย (๗.๔ กม.) พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกำแพงเพชร(๗.๕ กม.) อุทยานประวัติศาสตร์ (๙ กม.) ข้อมูลเพิ่มเติม: โทรศัพท์ ๐๕๕-๗๑๐๔๐๐ วัดหนองปลิง สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกำแพงเพชร โทร. ๐ ๕๕๗๐ ๕๑๗๗-๙ โทรสาร๐ ๕๕๗๐ ๕๑๗๘ เว็บไซต์ http://www.kpt.onab.go.th ประชาสัมพันธ์จังหวัดโทรศัพท์ ๐๕๕-๗๐๕๕๐๑๑ , ๐๕๕-๗๐๕๕๐๗๐ ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว ททท. สำนักงานสุโขทัย (สุโขทัย, กำแพงเพชร) โทรศัพท์ ๐๕๕-๖๑๖-๒๒๘ เว็บไซต์ http://www.kamphaengphet.go.th พิกัด GPS: 16.529695, 99.497471


image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 291,598