สำนักปฏิบัติธรรม แห่งที่ 2 จังหวัดกำแพงเพชร (วัดหนองปลิง)

วัดหนองปลิง ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 10 เม.ย. 2540 โดยมีพระครูวิเชียรธรรมนาท หรือหลวงพ่อสีหนาท เป็นท่านเจ้าอาวาสรูปแรก ซึ่งแต่เดิมสถานที่บริเวณนี้เคยเป็นที่พักรบและซ้อมรำดาบ รำทวน ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มาก่อน ทั้งยังเป็นเมืองหน้าด่าน ชื่อว่า “เมืองเนินทอง” ปัจจุบันวัดหนองปลิงเป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชร ภายในวัด ประกอบด้วย อาคารขนาดใหญ่สามชั้น ชั้นแรกเป็นห้องพักสำหรับผู้มาอาศัยปฏิบัติธรรม ชั้นที่ 2 เป็นห้องสำหรับประกอบพิธีบุญ และชั้นที่ 3 เป็นห้องโถงขนาดใหญ่ที่ใช้อบรมสัมมนา ฮไลท์ของวัดหนองปลิง ที่ใครเห็นก็ต้องทึ่ง นั่นคือ โบสถ์ศิลาแลง สุดตระการตา ที่ใช้หินศิลาแลงในการสร้าง 100 เปอร์เซ็นต์ ด้วยความตั้งใจของหลวงพ่อสีหนาท เพราะศิลาแลงเป็นวัสดุขึ้นชื่อของกำแพงเพชร ดั่งคำขวัญจังหวัดท่อนหนึ่งว่า “ศิลาแลงใหญ่” โดยให้ช่างผู้ชำนาญเป็นคนแกะสลักศิลาแลงเป็นลวดลายต่างๆ ที่ปราณีตและละเอียดทุกระเบียดนิ้ว ตรงบันไดทางขึ้น ประดับด้วยรูปปั้นของนาคี-นาคา เป็นผู้คอยปกปักรักษาโบสถ์ และรูปปั้นช้างทรงเครื่อง หน้าประตูทางเข้าโบสถ์ ประดับด้วยเท้าเวสสุวรรณ ส่วนผนังโบสถ์ด้านหลังสลักเป็นพระพุทธรูปปางเปิดโลก อิริยาบถยืนอยู่เหนือดอกบัว ข้างใต้เป็นภาพ 12 ราศี เปรียบเหมือนพระพุทธเจ้ากำลังเสด็จจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ลงมายังโลกมนุษย์ ตลอดจนกำแพงรอบโบสถ์ก็ยังแกะสลักเป็นคติสอนธรรมและพุทธประวัติ นับๆ แล้วมีมากกว่าหนึ่งร้อยช่องตลอดจนกำแพงรอบโบสถ์ก็ยังแกะสลักเป็นคติสอนธรรมและพุทธประวัติ นับๆ แล้วมีมากกว่าหนึ่งร้อยช่อง เมื่อเข้ามาด้านในสโบสถ์ จะพบเพียงห้องโล่งๆ ที่กรุด้วยไม้ตะเคียนทั้งหลัง เนื่องจากยังสร้างไม่เสร็จสมบูรณ์ แต่แน่นอนแล้วว่าพระประธานโบสถ์คือ พระพุทธเจ้าเงินไหลมา เนื้อทองบริสุทธิ์ ขนาดหน้าตักกว้าง 32 นิ้ว เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้กราบไหว้สักการบูชา และเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองกำแพงเพชร สืบไป 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 26,670