header-ข้อมูลข่าวสาร
หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปี 2564 ณ วัดนิคมธรรมาราม จังหวัดกำแพงเพชร

            จังหวัดกำแพงเพชร จัดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่พบประชาชน ออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน
            วันที่ 18  พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น. ที่ วัดนิคมธรรมาราม หมู่ 7 ตำบลวังยาง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร นางสาวสุพัตรา คล้ายทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในการเปิดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่พบประชาชน ออกหน่วยในกิจกรรมบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน เพื่อให้บริการประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประชาชนผู้รับบริการได้รับประโยชน์สูงสุด
            ภายในงานได้จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ของส่วนราชการ ออกไปให้บริการ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน มีไข่ไก่ราคาถูกมาวางจำหน่าย พร้อมกับร่วมมอบพันธุ์ปลาให้แก่เกษตรกร การมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน มอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้สูงอายุและคนพิการ มอบถุงยังชีพให้แก่ราษฎร มอบรถจักรยานให้กับเด็กนักเรียน และมอบไม้เท้าให้กับผู้สูงอายุ 
            นางสาวสุพัตรา คล้ายทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร  กล่าวว่า การออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการประชาชนโครงการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชน” นอกจากจะมีการให้บริการฟรีหลายอย่างแล้ว ส่วนราชการยังได้มารับทราบปัญหาความต้องการของประชาชน เพื่อนำกลับไปจัดทำแผนงบประมาณช่วยเหลือต่อไป หากประชาชนประสบปัญหาความเดือดร้อนสามารถแจ้งหน่วยงานของรัฐที่ใกล้บ้านทันที เพื่อจะได้เร่งแก้ไขบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนต่อไป
            พร้อมนี้ นายสมศักดิ์  สะมะโน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกำแพงเพชร ได้นำข้าราชการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว เพื่อรับฟังและแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ด้วย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image วิดีโอ

ไฟล์เอกสารประกอบ
ตัวอย่างแสดงผลไฟล์เอกสาร.pdf |


คะแนนโหวต :
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 26,693