เข้าร่วมประชุมคณะกรมการและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกำแพงเพชร ประจำเดือนเมษายน 2564

วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑0.0๐ น. นายสมศักดิ์ สะมะโน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมประชุมคณะกรมการและหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ โดยมี นายเชาวลิตร์ แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธาน พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกำแพงเพชร ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร กอ.รมน.จังหวัดกำแพงเพชร นายอำเภอ คณะกรมการฯ และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมประชุมฯอย่างพร้อมเพรียง


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 255,695