พิธีพระราชทานเพลิงศพ พระครูสาทรวชิรกิตติ์ (สมเกียรติ ถาวรสีโล)
วันอาทิตย์ ที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๓๐ น. นายพิพัฒน์ บุญคุ้มอยู่ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายให้ นางสาวนารถฤดี รวบรวม นักวิชาการศาสนาชำนาญการ และ นายฐกร พุทธเผือก นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ พระครูสาทรวชิรกิตติ์ (สมเกียรติ ถาวรสีโล) อดีตเจ้าคณะตำบลท่าพุทรา - วังบัว อดีตรองเจ้าอาวาสวัดคฤหบดีสงฆ์ และ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดคฤหบดีสงฆ์ ณ เมรุชั่วคราว วัดคฤหบดีสงฆ์ ตำบลท่าพุทรา อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร โดยมี พระราชวชิรเมธี เจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ มีนายสดุดี พุทธัง นายอำเภอคลองขลุง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส มีรองเจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร พระเถรานุเถระ และพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมพิธีฯ ทั้งนี้ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ด้วยความเรียบร้อย

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 82,646