header-ข้อมูลข่าวสาร
พิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 (วัดพระบรมธาตุ พระอารามหลวง)

ด้วยการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 24/2563 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563 ที่ประชุมเห็นชอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 โดยคณะสงฆ์จังหวัดกำแพงเพชรและจังหวัดกำแพงเพชร กำหนดจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฯ ดังนี้ 
ครั้งที่ 2 วันอาทิตย์ ที่ 15 พฤศจิกายน 2563 เวลา 18.00 น. ณ วัดพระบรมธาตุ พระอารามหลวง ตำบลในครชุมง อำเภอเมืองกำแพงเพช

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image วิดีโอ

ไฟล์เอกสารประกอบ
ตัวอย่างแสดงผลไฟล์เอกสาร.pdf |


คะแนนโหวต :
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 26,735