วัดหนองปลิง

[16.529695, 99.497471, วัดหนองปลิง]

 

ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑๐ เม.ย. ๒๕๔๐ โดยมีพระครูวิเชียรธรรมนาท หรือหลวงพ่อสีหนาท เป็นท่านเจ้าอาวาสรูปแรก ซึ่งแต่เดิมสถานที่บริเวณนี้เคยเป็นที่พักรบและซ้อมรำดาบ รำทวน ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มาก่อน ทั้งยังเป็นเมืองหน้าด่าน ชื่อว่า “เมืองเนินทอง” ปัจจุบันวัดหนองปลิงเป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชร ภายในวัด ประกอบด้วย อาคารขนาดใหญ่สามชั้น ชั้นแรกเป็นห้องพักสำหรับผู้มาอาศัยปฏิบัติธรรม ชั้นที่ ๒ เป็นห้องสำหรับประกอบพิธีบุญ และชั้นที่ ๓ เป็นห้องโถงขนาดใหญ่ที่ใช้อบรมสัมมนา จุดเด่นของวัดหนองปลิง ที่ใครเห็นก็ต้องทึ่ง นั่นคือ โบสถ์ศิลาแลง สุดตระการตา ที่ใช้หินศิลาแลงในการสร้าง ด้วยความตั้งใจของหลวงพ่อสีหนาท เพราะศิลาแลงเป็นวัสดุขึ้นชื่อของกำแพงเพชร ดั่งคำขวัญจังหวัดท่อนหนึ่งว่า “ศิลาแลงใหญ่” โดยให้ช่างผู้ชำนาญเป็นคนแกะสลักศิลาแลงเป็นลวดลายต่างๆ ที่ประณีตและละเอียดทุกระเบียดนิ้ว ตรงบันไดทางขึ้น ประดับด้วยรูปปั้นของนาคี-นาคา เป็นผู้คอยปกปักรักษาโบสถ์ และรูปปั้นช้างทรงเครื่อง หน้าประตูทางเข้าโบสถ์ ประดับด้วยเท้าเวสสุวรรณ ส่วนผนังโบสถ์ด้านหลังสลักเป็นพระพุทธรูปปางเปิดโลก อิริยาบถยืนอยู่เหนือดอกบัว ข้างใต้เป็นภาพ ๑๒ ราศี เปรียบเหมือนพระพุทธเจ้ากำลังเสด็จจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ลงมายังโลกมนุษย์ ตลอดจนกำแพงรอบโบสถ์ก็ยังแกะสลักเป็นคติสอนธรรมและพุทธประวัติ นับๆ แล้วมีมากกว่าหนึ่งร้อยช่อง เมื่อเข้ามาด้านในโบสถ์ จะพบเพียงห้องโล่งๆ ที่กรุด้วยไม้ตะเคียนทั้งหลัง เนื่องจากยังสร้างไม่เสร็จสมบูรณ์ แต่แน่นอนแล้วว่าพระประธานโบสถ์คือ พระพุทธเจ้าเงินไหลมา เนื้อทองบริสุทธิ์ ขนาดหน้าตักกว้าง ๓๒ นิ้ว เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้กราบไหว้สักการบูชา และเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองกำแพงเพชรสืบไป ปัจจุบันวัดหนองปลิงเป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชร โบสถ์ที่วัดหนองปลิง สร้างด้วยศิลาแลงจากหินธรรมชาติทั้งหลัง จนกลายมาเป็น โบสถ์ศิลาแลง แห่งเดียวในโลก แกะสลักลวดลายเกี่ยวกับพุทธศาสนาอย่างงดงามบนเนินเขา ริมสายน้ำปิงลมพัดโบกโบยเย็นสบายตลอดทั้งวัน ริมคลองบางทวน ดินแดนทางประวัติศาสตร์ เป็นวัดที่สวยงามและออกแบบแปลกไม่เหมือนใครนี้คือวัดหนองปลิง การจัดการของวัดยึดประโยชน์การใช้สอย ให้เกิดประโยชน์ต่อมหาชน มากกว่า ท่านเจ้าอาวาส พระครูวิเชียรธรรมนาท หรือหลวงพ่อสีหนาท ใช้เวลาเพียง ๖ ปี จัดการวัดหนองปลิง จนอยู่ในสภาพที่ เกิดประโยชน์และรับใช้สังคม มากกว่า เน้นไปที่การปฏิบัติ วิปัสนากรรมฐาน เพื่อให้มนุษย์เข้าใจในการมีสติ เมื่อปฏิบัติงาน ทุกประเภทการออกแบบ การใช้พื้นที่ของวัดด้วยวิสัยทัศน์อันกว้างไกล ของพระครูวิเชียรธรรมนาททำให้อาคารขนาดใหญ่ สามชั้นที่ประกอบด้วย ..ห้องพัก ชั้นดีสำหรับผู้มาอาศัยปฏิบัติธรรม ชั้นที่ ๒ เป็นห้องสำหรับประกอบพิธีบุญ และชั้นที่ ๓ เป็นห้องโถงขนาดใหญ่ที่ใช้อบรมสัมมนา ทำให้การจัดการของวัดนี้ จึงแตกต่างจากวัดอื่นๆ... ที่มุ่งสร้างคุณภาพของชีวิตของผู้คน..มากกว่าที่จะรับประโยชน์จากผู้คน ด้วยบุคลิกที่เป็นนักประชาสัมพันธ์. นักจัดการ นักบริหารและนักปกครอง ของท่านเจ้าอาวาส ทำให้วัดหนองปลิง กลายเป็นวัดที่น่าสนใจในสายตาของปัญญาชนอาจจะแปลกแยกกับวัดทั่วไปทำให้คนทั่วไปในบริเวณใกล้เคียงที่มีวิสัยทัศน์ดั้งเดิม มองวัดหนองปลิงด้วยสายตาที่แตกต่างและยังไม่เข้าใจดีพอเพราะ เจตนารมณ์ของการสร้างวัดหนองปลิงอยู่ที่การสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนและเป็นโชคดีของชาวกำแพงเพชร ที่ได้พบทางธรรมที่แตกต่างไม่เหมือนกับสถานที่ปฏิบัติธรรมที่อื่นๆ สถานที่ตั้ง: เลขที่ ๗๓๓ ม.๓ ตำบล หนองปลิง อำเภอเมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร ๖๒๐๐๐ การเดินทาง: เดินทางโดยรถยนต์ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข ๓๒ ผ่านจังหวัดอยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี นครสวรรค์ เข้าสู่ทางหลวงหมายเลข ๑ ถึงจังหวัดกำแพงเพชร แล้วมุ่งหน้าไปทางบ่อสามเสน เลยไปประมาณซัก ๑ กิโลเมตร ก็จะเข้าสู่ตำบลหนองปลิง และขับต่อไปมุ่งหน้าสู่วัดหนองปลิง เดินทางโดยรถประจำทาง มีรถโดยสารประจำทางทั้งธรรมดาและปรับอากาศเส้นทาง สายเหนือ ออกจากขนส่งกรุงเทพ เข้าตัวเมืองกำแพงเพชรทุกวัน และต่อรถไปอำเภอหนองปลิง สถานที่ใกล้เคียง: วัดพระแก้ว (๖.๓ กม.) วัดพระนอน (๖.๔ กม.) บ่อน้ำสีฟ้า (๗.๒ กม.) อนุสาวรีย์รัชกาลที่๕ (๗.๒ กม.) วัดช้างรอบ (๗.๓ กม.) วัดดงหวาย (๗.๔ กม.) พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกำแพงเพชร(๗.๕ กม.) อุทยานประวัติศาสตร์ (๙ กม.) ข้อมูลเพิ่มเติม: โทรศัพท์ ๐๕๕-๗๑๐๔๐๐ วัดหนองปลิง สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกำแพงเพชร โทร. ๐ ๕๕๗๐ ๕๑๗๗-๙ โทรสาร๐ ๕๕๗๐ ๕๑๗๘ เว็บไซต์ http://www.kpt.onab.go.th ประชาสัมพันธ์จังหวัดโทรศัพท์ ๐๕๕-๗๐๕๕๐๑๑ , ๐๕๕-๗๐๕๕๐๗๐ ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว ททท. สำนักงานสุโขทัย (สุโขทัย, กำแพงเพชร) โทรศัพท์ ๐๕๕-๖๑๖-๒๒๘ 8. Wat Nong Pling Temple Wat Nong Pling Temple was established on April 10, 1997 and Phra Kru Vichien Thammanart or Luang Por Sihanart was the first Abbot. Formerly, this area was King Naresuan the Great’s and King Taksin the Great’s troops resting grounds and sword and spears training were carried out here. It was also a frontier town called “Muang Nern Thong”. Nowadays, Wat Nong Pling Temple is a Dhamma Practice Center of Kamphaeng Phet Province. The temple consists of a big three storey building; first floor are rooms for practitioners, second floor for ceremonies and third floor is a big hall for seminars. One prominent feature of Wat Nong Pling Temple is its laterite chapel which is exceptional in using laterite which was the intention of Luang Por Sihanart due to the fact that laterite is a local material of Kamphaeng Phet as appears in a part of the province’s motto “large laterite”. Skill craftsmen were employed to carve sculptures in exquisite minute details such as the staircase with guarding Nagas and elaborately decorated elephant sculptures at the chapel entrance flanked by deities. The rear walls of the chapel is adorned with carvings depicting Buddha statues in the universe opening pose standing on lotuses. Underneath are zodiac signs meaning Buddha is descending to earth. The walls surround the chapel are also carved with moral scenes and Buddha’s life history of more than 100 frames. Inside the chapel is an empty space lined with Takien wood panels as it is not yet complete but it is certain that the main Budhha statue would be Phra Buddha Chao Ngern Lai Ma made of pure gold with a lap span of 66 cm. for all to worship. At present, Wat Nong Pling Temple serves as a Dhamma Practice Center of Kamphaeng Phet Province and is the only laterite chapel in the world standing on a hill beside a stream with pleasant breezes the whole day through. The Abbot believes in public service more than Dhamma practice or meditation and spent 6 years to manage the temple to this direction. This temple intends to improve the quality of life for all instead of being at the receiving end. Due to the Abbot’s character of being a Public Relations person, Manager and Administrator, he made Wat Nong Pling Temple stand out and even though it is not conventional and many people are not used to it but the principle of the temple is to serve and improve the lives of the people as an alternative to conventional Dhamma practice. Location : No. 733 Village no.3 Nong Pling Sub-district Muang Kamphaeng Phet District, Kamphaeng Phet 62000 How to get there : Highway no. 32 pass Ayuthaya, Angthong, Singburi, Nakhon Sawan joining Highway no. 1 until Kamphaeng Phet . Then follow the road to Bor Samsaen and go pass 1 km. to enter Nong Pling Sub-district and then Wat Nong Pling Temple. Public Buses starts daily at the Northern Bus Terminal in Bangkok direct to Kamphaeng Phet Nearby Attractions : Wat Phra Kaew – Phra That Temple (6.3 km.), Wat Phra Non Temple (6.4 km.), Bor Nam Si Fa (Blue Pond) (7.2 km.), Rama V Monument (7.2 km.), Wat Chang Rob Temple (7.3 km.), Wat Dong Wai (7.4 km.), Kamphaeng Phet National Museum (7.5 km.), Kamphaeng Phet Historical Park (9 km.) Additional Information : Tel.no. 055-710-400 Wat Nong Pling Temple Buddhist Affairs Office Tel. 055-705-177, 055-705-179 Fax 055-705-178 website : http://www.kpt.onab.go.th , Provincial Public Relations Office 055-705-5011,055-705-5070, Tourism Authority of Thailand, Sukhothai Office (Sukhothai, Kamphaeng Phet ) Tel.no. 055-616-228, 055-616-229 website : http://www.kamphaengphet.go.th GPS:

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image วิดีโอ


คะแนนโหวต :
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 26,708