วัดเสด็จ

[16.475698, 99.526877, วัดเสด็จ]

เป็นวัดที่เก่าแก่ไม่ปรากฏชื่อและหลักฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยใด แต่พอจะสันนิษฐานว่าในสมัยเมืองกำแพงเพชรโบราณ ประชาชนในละแวกนี้ร่วมใจกันสร้างขึ้น เดิมชื่อวัดราชพฤกษ์ สาเหตุที่เรียกชื่อวัดนี้ว่า วัดเสด็จ จึงพอจะอนุมานได้เป็น ๒ ทาง คือทางหนึ่งอาจจะมีผู้ใหญ่หรือผู้ปกครองบ้านเมืองสมัยก่อนเสด็จมาประทับที่วัดนี้อย่างหนึ่ง อีกอย่างหนึ่งเคยมีผู้สูงอายุเล่าว่าเคยเห็นพระธาตุเสด็จจากวัดเสด็จนี้ไปยังเจดีย์ที่วัดพระบรมธาตุฝั่งนครชุมและในบางครั้งพระธาตุก็จะเสด็จมาจากวัดพระบรมธาตุมายังวัดเสด็จด้วยเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งที่กล่าวมานี้ จึงได้มีนามว่า ?วัดเสด็จ? ก็เป็นได้วัดนี้แต่เดิมเขตวัดจะถึงริมแม่น้ำปิง ทางวัดได้เคยสร้างศาลาท่าน้ำถนนหน้าวัดคงจะไม่มี แต่จะมีทางสัญจรให้คนเดินผ่านหน้าวัดได้ครั้นต่อมาเมื่อทางราชการได้ย้ายตัวเมืองมาตั้งใหม่อยู่นอกตัวเมืองเก่าเพราะต้องอาศัยลำแม่น้ำปิง ครั้นเมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๔๔๙พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จประพาสต้นและเสด็จสำรวจปูชนียสถานและโบราณสถานในเมืองเก่าด้วย พระวิเชียรปราการท่านเจ้าเมืองในสมัยนั้น ได้ขอที่ประชาชนรวมทั้งที่วัดเสด็จด้วยและได้ตัดถนนจากประตูเมืองเก่า (ประตูน้ำอ้อยทางทิศตะวันตกเฉียงใต้)เป็นเส้นตรงมาทางทิศใต้ประมาณ ๑ กิโลเมตรและต่อมาถนนนี้ได้รับพระราชทานนามว่า ?ถนนราชดำเนินวัดเสด็จมีรอยพระพุทธบาทจำลองแต่โบราณเคยเป็นที่เก็บศิลาจารึกนครชุมหลักที่ ๓ และตำนานพระเครื่อง เมืองนี้ทั้งสมเด็จพุฒาจารย์ (โต)วัดระฆังและสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมหาราชต่างก็ได้เสด็จที่วัดนี้และได้ทำให้หลักฐานดังกล่าวเป็นที่รู้ทั่วไปโดยเฉพาะการนับถือพระเครื่อง การไหว้พระธาตุ และการไหว้พระพุทธบาทคือมีประเพณีการทำบุญกันสืบมาจนปัจจุบัน ที่ชาวบ้านเรียกว่า ทำบุญเพ็ญเดือน๓ มีการทำบุญไหว้พระธาตุที่ตำบลนครชุมและไหว้พระพุทธบาทจำลองที่วัดเสด็จพร้อมกันในปีพ.ศ.๒๕๕๐ สถานที่ตั้ง: เลขที่ ๒๐๗ ถนนราชดำเนิน ๑ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ๖๒๐๐๐ การเดินทาง: จากถนนพหลโยธินเข้าเมืองกำแพงเพชร ถึงวงเวียนลานโพธิ์ เลี้ยวขวา เรียกว่าถนนราชดำเนิน ๑ ขับตรงไปเรื่อยผ่านวัดเทพโมฬี จากนั้นสี่แยกที่ ๒ เลี้ยวขวาเข้าซอยเทศบาล ๑ ซอย ๗ ถ้ามาจากสวนสิริจิตอุทยานใช้ถนนเทศบาล ๑ หน้าโรงแรมชากังราวริเวอร์วิวเป็นทางวันเวย์ขับตรงไปไม่ไกลจะเจอวัดเสด็จอยู่ขวามือ เดินทางโดยรถประจำทาง มีรถโดยสารประจำทางทั้งธรรมดาและปรับอากาศเส้นทาง สายเหนือ ออกจากขนส่งกรุงเทพ เข้าตัวเมืองกำแพงเพชรทุกวัน สถานที่ใกล้เคียง: วัดเทพโมฬี (๐.๕๑ กม.) หอไตรวัดคูยาง กำแพงเพชร (๐.๕๑ กม.) หลวงพ่อเพชร วัดบาง กำแพงเพชร (๐.๕๓ กม.) สิริจิตอุทยาน กำแพงเพชร (๐.๖๐ กม.) ศาลพระอิศวร (๒.๑๒ กม.) พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ (๒.๑๕ กม.) พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกำแพงเพชร (๒.๔๔กม.) วัดพระแก้ว-พระธาตุ อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร(๒.๗๕ กม.) วัดพระบรมธาตุเจดียาราม (๒.๙๓ กม.) ศาลหลักเมืองกำแพงเพชร(๓.๑๖กม.) วัดพระนอน-อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร(๐.๕๑ กม.) ข้อมูลเพิ่มเติม: สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกำแพงเพชร โทร. ๐ ๕๕๗๐ ๕๑๗๗-๙ โทรสาร๐ ๕๕๗๐ ๕๑๗๘ เว็บไซต์ http://www.kpt.onab.go.th ประชาสัมพันธ์จังหวัดโทรศัพท์ ๐๕๕-๗๐๕๕๐๑๑ , ๐๕๕-๗๐๕๕๐๗๐ ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว ททท. สำนักงานสุโขทัย (สุโขทัย, กำแพงเพชร) โทรศัพท์ ๐๕๕-๖๑๖-๒๒๘-๙ เว็บไซต์ http://www.kamphaengphet.go.th พิกัด GPS: 16.475698, 99.526877 5. Wat Sadet Temple Wat Sadet Temple is under the Mahanikaya (Dhammayuti) Order, an ancient temple with not records of name and when it was built but it is assumed to be during ancient Kamphaeng Phet period and built by the local population named Wat Rajapruek Temple. The reason it is later called Wat Sadet (Royal Visit) can be due to 2 reasons : visits from Royalty or high-ranking officials or stories from elders that the sacred relics moved from this temple to another temple and back and hence the name. This temple used to be directly on the river there used to be a pier as there might have been no roads but there was a walking path. Later the city was moved to the present location. In August 1906 King Rama V came on a private trip and explored the ruins in the old city. Phra Vichien Prakarn, Lord Governor of Kamphaeng Phet as for land from the people and from Wat Sadet and built a road from the old city wall gate to the south distance of 1 km. which received the Rajdamnoen (Royal Road) from The King. Wat Sadet has a replica of the Lord Buddha’s footprint and used to house the 3rd stone inscription of Nakhon Choom and legends of Buddha Amulets. Both Somdet Buddhajarn (To) of Wat Rakang and King Rama V have visited this temple as is generally known but this temple also has sacred Buddha Amulets, Ceremonies of paying respects to the Lord Buddha’s Relics and the footprint which is a tradition that has been upheld until the present time which is locally known as Tam Boon Duen 3 or Merit Making in the 3rd Lunar Month. Both the Relics in Nakhon Choom and the footprint replica at Wat Sadet were worshipped at the same time in 2007. Location : No. 207 Rajdamnoen 1 Road, Nai Muang Sub-district, Muang District, Kamphaeng Phet 62000 How to get there : From Paholyothin Road turn into Kamphaeng Phet until Larn Po circle then turn right into Rajdamnoen 1 Road. Go straight pas Wat Thep Moli Temple and turn right at the second intersection into Soi Thesaban 1 Soi 7. If coming from Sirijit Park take Thesaban 1 Road in front of Chakangrao Hotel which is a one-way street straight until Wat Sadet Temple on the right side. Public Buses starts daily at the Northern Bus Terminal in Bangkok direct to Kamphaeng Phet Nearby Attractions : Wat Thep Moli Temple (0.51 km.), Wat Kooyang Temple’s Scriptures Tower (0.51 km.), Luang Por Petch of Wat Barng (0.53 km.), Sirijit Park (0.60 km.), Shiva’s Shrine (2.12 km.), Kamphaeng Phet Chalermprakiat Museum (2.15 km.), Kamphaeng Phet National Museum (2.44 km.), Wat Phra Kaew – Phra That Temple, Kamphaeng Phet Historical Park (2.75 km.), Wat Phra Borommathat Chediyaram (2.93 km.), City Pillar Shrine (3.16 km.), Wat Phra Non, Kamphaeng Phet Historical Park (0.51 km.) Additional Information : Tel.no. 055-710-0280 Facebook : WadBoSamSaenKamphaeng Phet Buddhist Affairs Office Tel. 055-705-177, 055-705-179 Fax 055-705-178 website : http://www.kpt.onab.go.th , Provincial Public Relations Office 055-705-5011,055-705-5070, Tourism Authority of Thailand, Sukhothai Office (Sukhothai, Kamphaeng Phet ) Tel.no. 055-616-228, 055-616-229 website : http://www.kamphaengphet.go.th GPS:


image รูปภาพ
image


คะแนนโหวต :
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 26,740