วัดสว่างอารมณ์

[16.4785831, 99.5076288, วัดสว่างอารมณ์]

             ตั้งอยู่บริเวณปากคลองสวนหมาก เป็นวัดที่สร้างขึ้นด้วยศิลปะแบบพม่าผสมไทย โดยพ่อค้าชาวพม่า ภายในวัดมีปูชนียวัตถุที่สำคัญ คือ หลวงพ่ออุโมงค์ พระพุทธรูป สมัยเชียงแสน ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของ จ.กำแพงเพชร พุทธลักษณะงดงาม บ่งบอกถึงความสัมพันธ์ระหว่าง เมืองกําแพงเพชรและอาณาจักรล้านนาในอดีต โดยประดิษฐานอยู่ภายในพระวิหาร        
             จากคำบอกเล่า พบหลวงพ่ออุโมงค์ ในบริเวณเนินดินลักษณะคล้ายจอมปลวก ซึ่งชาวบ้านได้ขุดและพบโดยบังเอิญ โดยปรากฏลักษณะเหมือนประดิษฐานอยู่ภายในอุโมงค์ จึงเป็นที่มาของชื่อ หลวงพ่ออุโมงค์ นอกจากนี้ภายในวัดยังมีส่วนอื่นๆที่น่าสนใจ เช่น ศาลาเก่าของวัดท่าหมัน ภายในประดิษฐาน หลวงพ่อมหามงคลนิมิต พระพุทธรูปศิลปะพม่า และมณฑปแบบพม่า จากคำบอกเล่า...เมื่อชุมชนเจริญขึ้นสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้ของคนไทย คือ วัด (เดิมวัดพระบรมธาตุก็มีอยู่แล้ว คงไม่สะดวกในการไปทำบุญ) จึงมีการรวบรวมทุนทรัพย์สร้างเป็นสำนักสงฆ์ขึ้น เรียกว่า วัดซึ่งอยู่กลางหมู่บ้าน มีบริเวณประมาณ 4 – 5 ไร่ มีท่าน้ำ เป็นที่ขึ้นลงของล้อเกวียน เพื่อลากเข็นข้าวจากนามาเก็บไว้ยังยุ้งฉาง เผอิญท่าน้ำนั้นมีต้นหมันใหญ่เป็นสัญลักษณ์ จึงเรียกว่า“วัดท่าหมัน” หัวหน้าก่อสร้างวัดนี้ ชื่อว่าอาจารย์ช่วย ได้บวชอยู่จนมรณภาพ ชาวบ้านเห็นคุณงามความดีได้เก็บอัฐิก่อเป็นสถูปไว้เป็นที่ระลึก (อยู่ตรงหน้าบ้าน ส.รังคภูติ) เมื่อบ้านเมืองเจริญขึ้นจึงได้รื้อถอนทิ้งไป เมื่ออาจารย์ช่วยมรณภาพ ได้มีอาจารย์แก้ว มาเป็นอาจารย์วัดได้บูรณะซ่อมแซมกว้างขวางขึ้นกว่าเดิม ผู้คนจึงมาเปลี่ยนชื่อเป็นวัด “ท่าหมันแก้วปุณณวาสน์” ซึ่งวัดเคยใช้เป็นโรงเรียนประชาบาลตำบล คลองสวนหมาก (นครชุม) เป็นโรงเรียนหลังแรก โรงเรียนประชาบาลตำบล คลองสวนหมาก หนึ่ง (วัดท่าหมันแก้วปุณณวาสน์) เมื่ออาจารย์แก้วสึกออกไป ได้มีอาจารย์ปลั่ง วังลึก เป็นเจ้าอาวาส ทำความเจริญให้แก่วัดยิ่งขึ้น ส่วนทางทิศเหนือของลำคลองสวนหมาก มีวัดเดิมอยู่ก่อนแล้ว อยู่บริเวณที่คลองสวนหมาก ไหลมาบรรจบกับแม่น้ำปิง ไม่ทราบประวัติว่าใครเป็นผู้สร้าง เรียกกันว่า “วัดสองพี่น้อง” ปัจจุบันคือวัดสว่างอารมณ์นั่นเอง          
               

วัดสว่างอารมณ์ ตั้งอยู่บริเวณปากคลองสวนหมาก เป็นวัดที่สร้างขึ้นด้วยศิลปะแบบพม่าผสมไทย โดยพ่อค้าชาวพม่า ภายในวัดมีปูชนียวัตถุที่สำคัญ คือ หลวงพ่ออุโมงค์ พระพุทธรูป สมัยเชียงแสน ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของ จ.กำแพงเพชร พุทธลักษณะงดงาม บ่งบอกถึงความสัมพันธ์ระหว่าง เมืองกําแพงเพชร และอาณาจักรล้านนาในอดีต โดยประดิษฐานอยู่ภายในพระวิหาร จากคำบอกเล่าได้กล่าวว่า ได้พบหลวงพ่ออุโมงค์ ในบริเวณเนินดินลักษณะคล้ายจอมปลวก ซึ่งชาวบ้านได้ขุดและพบโดยบังเอิญ โดยปรากฏลักษณะเหมือนประดิษฐานอยู่ภายในอุโมงค์ จึงเป็นที่มาของชื่อ หลวงพ่ออุโมงค์ นอกจากนี้ภายในวัดยังมีส่วนอื่นๆที่น่าสนใจ เช่น ศาลาเก่าของวัดท่าหมัน ภายในประดิษฐาน หลวงพ่อมหามงคลนิมิต พระพุทธรูปศิลปะแบบพม่า ความเป็นมาหลวงพ่ออุโมงค์ วัดสว่างอารมณ์ หลวงพ่ออุโมงค์เป็น พระพุทธรูปสมัยเชียงแสน (ก่อนสุโขทัย) ขนาดหน้าตักกว้าง ๒.๘๗ เมตร สูงเกือบ ๓ เมตร จากการบอกเล่าพบหลวงพ่อในดินลักษณะคล้ายจอมปลวกจึงขุดกันออกมา มองดูคล้ายท่านอยู่ในอุโมงค์ สันนิษฐานว่าคงหลบพวกพม่าที่มาตีเมืองในสมัยนั้น หรือปาฏิหาริย์ของท่านก็ไม่อาจทราบได้ ท่านเป็นที่เคารพบูชาของชาวนครชุม และชาวกำแพงเพชรมาเป็นเวลาช้านาน เมื่อถึงวันเพ็ญเดือน ๔ ชาว จังหวัดกำแพงเพชร จะจัดงานประเพณีนมัสการปิดทอง “หลวงพ่ออุโมงค์” เป็นประจำทุกปี หลวงพ่ออุโมงค์ วัดสว่างอารมณ์ ตำบลนครชุม เป็นพระพุทธรูปแบบเชียงแสนขนาดใหญ่ หน้าตักกว้าง ๒ เมตร สูงเกือบ ๓ เมตร มีพุทธลักษณะงดงามยิ่ง เป็นหลักฐานสำคัญประกอบข้อเท็จจริงถึงความสัมพันธ์ระหว่างกำแพงเพชรและ หัวเมืองฝ่ายเหนือ สถานที่ตั้ง: ตั้งอยู่บริเวณปากคลองสวนหมาก ตำบลนครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร ๖๒๐๐๐ การเดินทาง: เดินทางโดยรถยนต์ เดินทางมาบนถนนสายเอเชียมุ่งตรงเข้าสู่ตัวเมืองกำแพงเพชร ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข ๓๒ ผ่านจังหวัดอยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี นครสวรรค์ เข้าสู่ทางหลวงหมายเลขสู่ทางหลวงหมายเลข ๑ ถึงจังหวัดกำแพงเพชร จากตัวอำเภอเมืองไปยังเส้นทางสู่ ต.นครชุม ขับเลยสถานีขนส่งไปเล็กน้อย จะมีทางแยกขวาเข้าวัดสว่างอารมณ์ ห่างจากบ้านห้าง ร.๕ ประมาณ ๕๐๐ ม.เดินทางโดยรถประจำทาง มีรถโดยสารประจำทางทั้งธรรมดาและปรับอากาศเส้นทาง สายเหนือ ออกจากขนส่งกรุงเทพ เข้าตัวเมืองกำแพงเพชรทุกวัน สถานที่ใกล้เคียง: วัดพระบรมธาตุเจดียาราม กำแพงเพชร (๓.๒๐ กม.) ศาลหลักเมืองกำแพงเพชร (๔.๐๓ กม.) วัดช้างรอบ (๔.๑๓ กม.) วัดพระแก้ว (๔.๒๙ กม.) วัดพระนอน (๔.๓๘ กม.) อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร (๔.๕๐ กม.) วัดพระสี่อิริยาบถ (๔.๕๘กม.) วัดพระสิงห์(๔.๖๑ กม.) พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ (๕.๐๐กม.) พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกำแพงเพชร (๕.๐๓กม.) ศาลพระอิศวร (๕.๓๔ กม.) วัดเทพโมฬี (๕.๙๒ กม.) ข้อมูลเพิ่มเติม: สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกำแพงเพชร โทร. ๐ ๕๕๗๐ ๕๑๗๗-๙ โทรสาร๐ ๕๕๗๐ ๕๑๗๘ เว็บไซต์ http://www.kpt.onab.go.th ประชาสัมพันธ์จังหวัดโทรศัพท์ ๐๕๕-๗๐๕๕๐๑๑ , ๐๕๕-๗๐๕๕๐๗๐ ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว ททท. สำนักงานสุโขทัย (สุโขทัย, กำแพงเพชร) โทรศัพท์ ๐๕๕-๖๑๖-๒๒๘ เว็บไซต์ http://www.kamphaengphet.go.th พิกัด GPS: 16.486492, 99.493130 7. Wat Sawang Arom Temple Wat Sawang Arom Temple is situated at the mouth of the Klong Suan Mak canal and is built in the Burmese and Thai style by Burmese merchants. An important object here is Luang Por Umong, a Chiang Saen style Buddha statue which is the biggest of Kamphaeng Phet testimonial to the good relations between Kamphaeng Phet and the old Lanna empire. He is enshrined in the Vihara hall and from the tales he was found in a mound looking like a termite hill and was accidentally found. As where he was found looked like a tunnel he was named Luang Por Umong (tunnel). Then there is the Sala Gao (old pavilion) of Wat Tha Man Temple with Luang Por Mahamongkolnimit, a Burmese style statue, enshrined inside. Luang Por Umong of Wat Sawang Arom Temple is a big Chiang Saen style statue with lap width of 2 meters and almost 3 meters tall and it is assumed that he was hidden from the Burmese invaders. He is highly revered among the people of Nakhon Choom and Kamphaeng Phet since a long time and come the full moon of the fourth lunar month, a gold leave pasting ceremony is carried out annually. His aesthetic features is testimonial to the good relations between Kamphaeng Phet and the Norther Cities. Location : At the mouth of the Klong Suan Mak canal, Nakhon Choom Sub-district, Kamphaeng Phet 62000 How to get there : Highway no. 32 pass Ayuthaya, Angthong, Singburi, Nakhon Sawan joining Highway no. 1 until Kamphaeng Phet . Then follow the road to Nakhon Choom Sub-district and a little distance after the bus terminal turn right to Wat Sawang Arom 500 m. after Baan Harng R.5 Public Buses starts daily at the Northern Bus Terminal in Bangkok direct to Kamphaeng Phet Nearby Attractions : Wat Phra Borommathat Chediyaram Temple (3.20 km.), City Pillar Shrine (4.03 km.), Wat Chang Rob Temple (4.13 km.), Wat Phra Kaew – Phra That Temple (4.29 km.), Wat Phra Non Temple (4.38 km.), Kamphaeng Phet Historical Park (4.50 km.), Wat Phra Si Iriyabot Temple (4.58 km.), Wat Phra Singh Temple (4.61 km.), Kamphaeng Phet Chalermprakiat Museum (5 km.), Kamphaeng Phet National Museum (5.03 km.), Shiva’s Shrine (5.34 km.), Wat Thep Moli Temple (5.92 km.), Additional Information : Buddhist Affairs Office Tel. 055-705-177, 055-705-179 Fax 055-705-178 website : http://www.kpt.onab.go.th , Provincial Public Relations Office 055-705-5011,055-705-5070, Tourism Authority of Thailand, Sukhothai Office (Sukhothai, Kamphaeng Phet ) Tel.no. 055-616-228, 055-616-229

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 26,752