วัดกุฏิการาม

วัดกุฏิการาม

วัดกุฏิการาม สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีเนื้อที่ ๒๖ ไร่ ๓ งาน ๑๕ ตารางวา ภายในวัดมีเจดีย์ทรงระฆังคว่ำ เป็นศิลปะสมัยสุโขทัยที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ มีหลวงพ่อโต หลวงพ่อกัน เป็นที่เคารพนับถือของชาวอำเภอพรานกระต่าย ตรงข้ามวัดมีสระน้ำนันทวดีเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และเป็นสถานที่จัดงานประเพณีลอยกระทงทุกปีของชาวอำเภอพรานกระต่าย จากการบอกเล่าของผู้สูงอายุว่า พระใบฏีกากัน ยสปญโญ เดิมสังกัดอยู่ วัดไตรภูมิ ตำบลพรานกระต่าย อำเภอพรานกระต่าย พร้อมด้วยคณะศิษย์และคณะศรัทธา ได้พร้อมใจกันสร้างวัด ณ ที่ดินแปลงนี้เนื่องจากเห็นเป็นสภาพวัดเก่า อยู่ไม่ไกลจากหมู่บ้านมากนักและมีหลักฐานคือพระพุทธรูปหล่อด้วยโลหะสัมฤทธิ์ และเพื่อให้ประชาชนตำบลพรานกระต่าย ด้านทิศตะวันตก จะได้มีสถานที่ ปฏิบัติธรรมสร้างบุญกุศล และทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา จึงได้ ร่วมกันก่อสร้างวัด ให้เจริญรุ่งเรือง และเปรียบเสมือนได้เป็นวัดท้ายบ้าน วัดไตรภูมิเป็นวัดหัวบ้าน ของชาวอำเภอพรานกระต่าย การก่อสร้างได้รับแรงศรัทธาจากสาธุชนเป็นอย่างดี จนกระทั่งในปี พ.ศ. ๒๔๗๖ได้ดำเนินการก่อสร้างอุโบสถขนาด กว้าง ๗ เมตร ยาว ๑๑ เมตร ลักษณะก่ออิฐถือปูน ภายในสากลมไม้มะค่าแต้ และอุโบสถหลังนี้ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๘๒ และได้มีการจัดงานผูกพันธุ์สีมาอุโบสถ เมื่อ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๔๘๓ ( และในปัจจุบันวัดกุฏิการาม คือ เป็นสถานที่เล่าเรียนพระธรรมวินัยของพระภิกษุสามเณร ทั้งแผนกธรรม และบาลี มีพระภิษุ สามเณร อยู่ประจำประมาณ ๔๐ รูป เป็นวัดที่เป็นศูนย์รวมการปกครองของคณะสงฆ์ อำเภอพรานกระต่ายและการอนุรักษ์งานประเพณีที่สำคัญ

สถานที่ตั้ง: เลขที่ ๑๑๔ หมู่ ๑๐ ถนนป่าเรไร (กำแพงเพชร-สุโขทัย) อำเภอพรานกระต่าย ตำบลพรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร ๖๒๑๑๐

การเดินทาง: เดินทางโดยรถยนต์ เดินทางมาบนถนนสายเอเชียมุ่งตรงเข้าสู่ตัวเมืองใช้เส้นทางหลวงหมายเลข ๓๒ ผ่านจังหวัดอยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี นครสวรรค์ เข้าสู่ทางหลวงหมายเลขสู่ทางหลวงหมายเลข ๑ ถึงจังหวัดกำแพงเพชร ใช้วิ่งต่อไปถนนป่าเรไร (กำแพงเพชร-สุโขทัย) อำเภอพรานกระต่าย เดินทางโดยรถประจำทาง มีรถโดยสารประจำทางทั้งธรรมดาและปรับอากาศเส้นทาง สายเหนือ ออกจากขนส่งกรุงเทพ เข้าตัวเมืองกำแพงเพชรทุกวัน

สถานที่ใกล้เคียง: เหมืองหินอ่อนพรานกระต่าย (๕.๖ กม.) บ่อน้ำพุร้อน พระร่วง (๑๘.๗ กม.) บ่อน้ำสีฟ้า (๒๐.๑ กม.) แก่งเกาะร้อย (๖๖.๘ กม.) น้ำตกคลองวังเจ้า (๗๗.๒ กม.) น้ำตกลานสาง (๘๗.๗ กม.)

ข้อมูลเพิ่มเติม: สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกำแพงเพชร โทร. ๐ ๕๕๗๐ ๕๑๗๗-๙ โทรสาร๐ ๕๕๗๐ ๕๑๗๘

เว็บไซต์ http://www.kpt.onab.go.th

ประชาสัมพันธ์จังหวัดโทรศัพท์ ๐๕๕-๗๐๕๕๐๑ , ๐๕๕-๗๐๕๕๐๗๐

ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว ททท. สำนักงานสุโขทัย (สุโขทัย, กำแพงเพชร) โทรศัพท์ ๐๕๕-๖๑๖-๒๒๘ เว็บไซต์ http://www.kamphaengphet.go.th พิกัด GPS: 16°40'26.3"N 99°35'08.6

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 82,690