โครงสร้างคณะสงฆ์จังหวัดกำแพงเพชร

 โครงสร้างคณะสงฆ์จังหวัดกำแพงเพชร 

  มหานิกาย   ธรรมยุต
 

 

 
พระธรรมภาณพิลาส
เจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร
 
พระราชญาณปรีชา
ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร-พิจิตร (ธ)
 
พระวิเชียรมุนี
ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร
พระราชวชิรเมธี
รองเจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร
พระครูวชิรปัญญากร
รองเจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร

 
       
       

 คะแนนโหวต :
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 26,757