พิธีสรงน้ำ และถวายผ้าห่มพระพุทธภูมินทร์อสีติวัสสามังคลานุสรณ์ (พระใหญ่) เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๕

วันอังคาร ที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา๐๗.๓๐ น. นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีสรงน้ำ และถวายผ้าห่มพระพุทธภูมินทร์อสีติวัสสามังคลานุสรณ์ (พระใหญ่) เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๕ ภายใต้แนวคิด “สงกรานต์ วิถีใหม่ สืบสาน วัฒนธรรมไทย” ณ ลานรวมใจเทิดไท้องค์ราชัน ศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณ พระราชวชิรเมธี เจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร ประกอบพิธีสงฆ์ มีรองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร หัวหน้าส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียง เป็นไปตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19
จากนั้นได้ร่วมกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ ณ สวนป่าเฉลิมพระเกียรติ ๗๗ พรรษา มหาราชินี ศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อร่วมรดน้ำดำหัวขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร และรองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อสืบสานวัฒนธรรมที่ดีงาม ภายใต้แนวคิด “สงกรานต์ วิถีใหม่ สืบสาน วัฒนธรรมไทย”
ในส่วนของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกำแพงเพชร โดยนายพิพัฒน์ บุญคุ้มอยู่ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยข้าราชการ ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการด้านพิธีสงฆ์ และได้รับการสนับสนุนการดำเนินการจากสำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยทุกประการ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 82,735