วัดบ่อสามแสน

[16.510224, 99.520278, วัดบ่อสามแสน]

  วัดบ่อสามแสน สร้างขึ้นเมื่อปี ๒๕๐๐ ซึ่งในช่วงแรกเป็นเพียงสำนักสงฆ์เล็กๆ ที่ประกอบด้วยศาลาไม้ไผ่ ๑ หลัง กุฏิพระ ๑ หลัง ต่อมาในปี ๒๕๐๑ ชาวบ้านบ่อสามแสน ได้อาราธนาหลวงพ่อพล กุสโร จากวัดคลองเมืองนอก ตำบลโกสัมพี อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร มาเป็นองค์ประธานเพื่อทำการปฏิสังขรณ์ วัดบ่อสามแสน ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวนี้เอง ที่หลวงพ่อพล กุสโร ได้ชักชวนชาวชุมชนบ่อสามแสน ร่วมกันสร้างหลวงพ่อพระนอนขึ้น พร้อมทั้งขออนุญาตสร้างวัด และได้รับการอนุญาตในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๒๔ โดยมีหลวงพ่อพล กุสโร เป็นเจ้าอาวาสองค์แรก ที่มาของชื่อวัดมาจากสถานที่ตั้งหน้าวัดมีบ่อศิลาแลงขนาดใหญ่ที่ชาวกำแพงเพชรเรียกขานกันว่าบ่อสามแสน โดยมีตำนานว่าน้ำในบ่อมีจำนวนมากแม้คนสามแสนคนใช้ดื่มกินก็ไม่มีวันหมด หลวงพ่อพล กุสโลอดีตเจ้าอาวาสได้ชักชวนชาวบ้านเพื่อสร้างหลวงพ่อพระนอนขึ้นเมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๑๕ แม้องค์พระนอนที่สร้างโดยช่างราษฎร์จะไม่งดงามเท่าพระนอนที่สร้างโดยช่างหลวง แต่เป็นการปั้นตามภูมิปัญญาชาวบ้าน ทั้งองค์พระยังเป็นที่เคารพนับถือของชาวบ่อสามแสนในความศักดิ์สิทธิ์ เป็นความภูมิใจและเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง การที่วัดบ่อสามแสน เกิดขึ้นจากความร่วมมือร่วมใจของคนในชุมชนและวัดนี้เอง ที่ทำให้วัดได้กลายเป็นแหล่งรวมใจของคนในชุมชน และประเพณีไหว้พระนอนของวัด กลายเป็นประเพณีท้องถิ่นที่สำคัญอีกประเพณีหนึ่ง ที่วัดและชุมชนร่วมกันจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ในช่วงเดือนมีนาคม งานจะจัดขึ้น ๓ วัน ๓ คืน โดยทางวัดบ่อสามแสนจะจำหน่ายดอกไม้ ธูปเทียน เพื่อให้ผู้มากราบไหว้พระนอน ได้ร่วมกันทำบุญ ซึ่งจะมีประชาชนจำนวนมากเข้ามากราบไหว้พระทั้งกลางวันกลางคืน ในเวลากลางคืน ทางวัดจะติดไฟสวยงามทั้งวัด มีมหรสพมากมายจัดแสดง มีการออกร้านจำหน่ายสินค้า และเกมส์จำนวนมาก เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ เลขาธิการมหาเถรสมาคมเสนอว่า พระวิสุทธิวงศาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ ได้มีลิขิต ที่ จญ.น. ๖๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑ แจ้งตามรายงานของ พระธรรมรัตนดิลก เจ้าคณะภาค ๔ ว่า พระสุธีวัชโรดม (วิโรจน์ วิโรจโน) วัดสว่างอารมณ์ ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร รองเจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร ได้ถึงมรณภาพ เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เป็นเหตุให้ผู้ดำรงตำแหน่ง รองเจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชรว่างลง เจ้าคณะภาค ๔ จึงเสนอแต่งตั้ง พระครูวชิรปัญญากร (อำนวย ปญฺญาวโร) อายุ ๖๗ พรรษา ๔๑ น.ธ. เอก พธ.บ. กศ.ม. วัดบ่อสามแสน ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร เจ้าอาวาสวัดบ่อสามแสน และเจ้าคณะอำเภอเมืองกำแพงเพชร (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๖) ให้ดำรงตำแหน่ง รองเจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร สถานที่ตั้ง: หมู่ ๖ บ้านบ่อสามแสน ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ๖๒๐๐๐ การเดินทาง: เดินทางโดยรถยนต์ เดินทางมาบนถนนสายเอเชียมุ่งตรงเข้าสู่ตัวเมืองกำแพงเพชร ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข ๓๒ ผ่านจังหวัดอยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี นครสวรรค์ เข้าสู่ทางหลวงหมายเลขสู่ทางหลวงหมายเลข ๑ ถึงจังหวัดกำแพงเพชร ขับตรงต่อไปมุ่งหน้าสู่ วัดบ่อสามแสน ตำบลหนองปลิง เดินทางโดยรถประจำทาง มีรถโดยสารประจำทางทั้งธรรมดาและปรับอากาศเส้นทาง สายเหนือ ออกจากขนส่งกรุงเทพ เข้าตัวเมืองกำแพงเพชรทุกวัน สถานที่ใกล้เคียง: อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร (๐.๓๒ กม.) วัดพระสี่อิริยาบถ (๑.๑ กม.) วัดช้างรอบ (๑.๓๓กม.) พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกำแพงเพชร (๒.๑๒ กม.) ข้อมูลเพิ่มเติม: โทรศัพท์ ๐๕๕-๗๑๐-๐๒๘๐ วัดบ่อสามแสน Facebook : WadBoSamSaen สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกำแพงเพชร โทร. ๐ ๕๕๗๐ ๕๑๗๗-๙ โทรสาร๐ ๕๕๗๐ ๕๑๗๘ เว็บไซต์ http://www.kpt.onab.go.th ประชาสัมพันธ์จังหวัดโทรศัพท์ ๐๕๕-๗๐๕๕๐๑๑ , ๐๕๕-๗๐๕๕๐๗๐ ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว ททท. สำนักงานสุโขทัย (สุโขทัย, กำแพงเพชร) โทรศัพท์ ๐๕๕-๖๑๖-๒๒๘-๙ เว็บไซต์ http://www.kamphaengphet.go.th พิกัด GPS: 16.510224, 99.520278 4. Wat Bor Samsaen Temple Wat Bor Samsaen Temple was built in 1957 and was only a humble monastery with one bamboo sala and 1 monks abode. In 1958 the villagers of Baan Bor Samsaen invited Luang Por Pol Gusaro from Wat Klong Muang Nork Temple, Kosampi Sub-district, Muang District, Kamphaeng Phet Province to chair the renovation and during this time Luang Por Pol Gusaro convinced the villagers to join in building the reclining Buddha statue as well as applying for the permit to build a temple which was approved on November 25, 1981. Luang Por Pol Gusaro served as the first Abbot. The name of the temple derives from location of village no.6 Baan Bor Samsaen (Three hundred thousand pond) which refers to the large laterite pond in front of the temple believed to be so big that 300,000 consumers would not dry it up and hence the name of the village. The reclining Buddha was constructed on March 15, 1972 and even if the skills of the local artisans could not match official Buddha statue builders but it was carried out with local wisdom and still command the respect of the villagers and is the pride and true identity of the community. As this temple was built by the villager it became the community center and the tradition of annual homage to the reclining Buddha became an important local event where temple and community cooperate to organize. In March the event is held for 3 days and 3 nights where the temple sells flowers, candles, incense sticks to worshippers to make merit together. Masses come day and night and the temple is lighted up at night with entertainment, vendors and various games. On March 30, 2018 the secretary of the Sangka Council appointed Phra Kru Vajirapanyakorn (Amnuay Panyawaro) age 67 Abbot of Wat Bor Samsaen Temple and Lord Abbot of Muang Kamphaeng Phet District to become Deputy Lord Abbot of Kamphaeng Phet Province due to the passing away of the former Lord Abbot. Location : Village no.6 Baan Bor Samsaen, Nong Pling Sub-district, Muang District, Kamphaeng Phet 62000 How to get there : Highway no. 32 pass Ayuthaya, Angthong, Singburi, Nakhon Sawan joining Highway no. 1 until Kamphaeng Phet and straight to Wat Bor Samsaen Temple Public Buses starts daily at the Northern Bus Terminal in Bangkok direct to Kamphaeng Phet Nearby Attractions : Kamphaeng Phet Historical Park (0.32 km.), Wat Phra Si Iriyabot Temple (1.1 km.), Wat Chang Rob (1.33 km.), Kamphaeng Phet National Museum (2.12 km.) Additional Information : Tel.no. 055-710-0280 Facebook : WadBoSamSaenKamphaeng Phet Buddhist Affairs Office Tel. 055-705-177, 055-705-179 Fax 055-705-178 website : http://www.kpt.onab.go.th , Provincial Public Relations Office 055-705-5011,055-705-5070, Tourism Authority of Thailand, Sukhothai Office (Sukhothai, Kamphaeng Phet ) Tel.no. 055-616-228, 055-616-229 


image รูปภาพ
image


คะแนนโหวต :
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 26,721