วัดหนองปลิง

วัดหนองปลิง สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชร แห่งที่ ๒

วัดหนองปลิง สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชร แห่งที่ ๒ 

เจ้าสำนักฯ พระครูวิเชียรธรรมนาท เจ้าอาวาสวัดหนองปลิง

ที่ตั้ง วัดหนองปลิง ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

ประกาศเป็นสำนักปฏิบัติประจำจังหวัดเมื่อวันที่

กิจกรรม ประจำปี ๒๕๕๒