วัดเด่นสะเดา

 
วัดเด่นสะเดา สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชร แห่งที่ ๑ (ธ)

วัดเด่นสะเดา สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชร แห่งที่ ๑ (ธ)

เจ้าสำนักฯ

ที่ตั้ง วัดเด่นสะเดา ตำบลคลองขลุง  อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร

ประกาศเป็นสำนักปฏิบัติประจำจังหวัดเมื่อวันที่

กิจกรรม ประจำปี๒๕๕๒