วัดไทรงาม

วัดไทรงาม สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชร แห่งที่ ๑

วัดไทรงาม สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชร แห่งที่ ๑

เจ้าสำนักฯ พระครูโสภณวชิรกิจ เจ้าอาวาสวัดไทรงาม

ที่ตั้ง วัดไทรงาม ตำบลไทรงาม อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร

ประกาศเป็นสำนักปฏิบัติประจำจังหวัดเมื่อวันที่

กิจกรรมประจำปี ๒๕๕๒