ร่วมพิธีวางพุ่มดอกไม้เนื่องในวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช