ร่วมพิธีวางพุ่มดอกไม้เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช