ผิดพลาด
  • XML Parsing Error at 1:1223. Error 23: EntityRef: expecting ';'
Home
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกำแพงเพชร
จังหวัดกำแพงเพชร จัดโครงการ ถักทอร้อยดวงใจ เข้าวัด ปฏิบัติธรรม ๙ กิจกรรม ทำความดี ถวายพ่อหลวง PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2010 เวลา 18:31

  เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๓ จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับหน่วยงานราชการประกอบด้วยกระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์    กระทรวงแรงงาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงคมนาคม ประชาสัมพันธ์จังหวัดฯ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฯ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดโครงการถักทอร้อยดวงใจ เข้าวัดปฏิบัติธรรม ๙ กิจกรรมทำความดีถวายพ่อหลวง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ ณ วัดป่าชัยรังษี ตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ในการนี้นายสุพร แผ่แสงจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฯ และนายรุ่งชัย แพศย์กล คลังจังหวัดฯ เป็นผู้ประสานงานการจัดกิจกรรมฯ 


LAST_UPDATED2
อ่านเพิ่มเติม...
 
เงินอุดหนุน อุปถัมภ์ นิตยภัต ปี ๒๕๕๔ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย นางจันทร์ธร ถมอินทร์   
วันอังคารที่ 15 มีนาคม 2011 เวลา 16:13

 

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกำแพงเพชร ขอนมัสการพระคุณท่าน ตรวจสอบบัญชีรายชื่อ, เลขที่บัญชีธนาคาร  ไม่มีหรือไม่ถูกต้อง  ให้ถ่ายสำเนาบัญชีธนาคาร  พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง  ส่งให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกำแพงเพชร  ภายในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๔  เพื่อโอนเงินนิตยภัตเข้าธนาคาร  ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๓ มีนาคม ๒๕๕๔    รวม ๖ เดือน ให้ในวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๔

ตรวจสอบบัญชีรายชื่อ
LAST_UPDATED2
 
พิธีพระราชทานสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ประจำปี ๒๕๕๓ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย พรพรรณ   
วันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 2010 เวลา 18:18

 

                  ด้วยสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ ปฏิบัติหน้าที่แทนในการเป็นประธานในพิธีพระราชทานสัญญาบัตร พัดยศและผ้าไตร แก่พระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานเลื่อนและตั้งสมณสักดิ์ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือ วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ พุทธอุทยานนครสวรรค์ วัดภัทรสิทธาราม อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ << รายนามพระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานพัดยศ หนเหนือ >>

LAST_UPDATED2
อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีบวงสรวงกษัตริยาธิราช งานนพพระเล่นเพลงและงานกาชาดกำแพงเพชร ปี ๒๕๕๗ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 02:37

        นายสุรพล  วาณิชเสนี  ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานพิธีบวงสรวงกษัตริยาธิราช ณ วัดพระแก้ว อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร  เมืองมรดโลก โดยมีนายกิจจา  นวลสุวรรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกำแพงเพชร  เข้าร่วมพิธี  เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๐๗.๑๙  น.

อ่านเพิ่มเติม...
 
นายธัญเทพ หมื่นยุทธ นำเงินจากรายได้ ในการจัดกิจกรรมไหว้พระ ๙ วัด ถวายแด่วัดที่ร่วมกิจกรรม PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย นายพงษ์ฤทธิ์ พลับผล   
วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2011 เวลา 17:03

นายธัญเทพ หมื่นยุทธ ผู้อำนาวการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกำแพงเพชร  พร้อมข้าราชการในสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกำแพงเพชร นำเงินรายได้จากการจัดงาน ไหว้พระ ๙ วัด พระเกจิ และพระบรมสารีริกธาตุ  ถวายแด่วัดที่เข้าร่วมกิจกรรม รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๘๒,๐๐๐ บาท (แปดหมื่นสองพันบาทถ้วน)

LAST_UPDATED2
อ่านเพิ่มเติม...
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document