ผิดพลาด
  • XML Parsing Error at 1:1223. Error 23: EntityRef: expecting ';'
Home
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกำแพงเพชร
พิธีพระราชทานเพลิงศพ พระครูวชิรธรรมสถิต วัดบ่อทอง PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 04:40

       พระธรรมภาณพิลาส เจ้าอาวาสวัดคูยาง พระอารามหลวง เจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประทานฝ่ายสงฆ์ และนายกิจจา  นงลสุวรรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาสจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ  พระครูวชิรธรรมสถิต เจ้าอาวาสวัดบ่อทอง หมู่ที่ ๘  ตำบลวังแขม อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๑๖.๐๐ น. 

LAST_UPDATED2
อ่านเพิ่มเติม...
 
จังหวัดกำแพงเพชร จัดโครงการ ถักทอร้อยดวงใจ เข้าวัด ปฏิบัติธรรม ๙ กิจกรรม ทำความดี ถวายพ่อหลวง PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2010 เวลา 18:31

  เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๓ จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับหน่วยงานราชการประกอบด้วยกระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์    กระทรวงแรงงาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงคมนาคม ประชาสัมพันธ์จังหวัดฯ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฯ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดโครงการถักทอร้อยดวงใจ เข้าวัดปฏิบัติธรรม ๙ กิจกรรมทำความดีถวายพ่อหลวง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ ณ วัดป่าชัยรังษี ตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ในการนี้นายสุพร แผ่แสงจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฯ และนายรุ่งชัย แพศย์กล คลังจังหวัดฯ เป็นผู้ประสานงานการจัดกิจกรรมฯ 


LAST_UPDATED2
อ่านเพิ่มเติม...
 
นางครีสตี้ เคนนีี่ย์ เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ตรวจเยียมชมจังหวัดกำแพงเพชร PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 04:28

                 เอกอัครราชทูตครีสตี้  เคนนี่ย์ เอกอัตรราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย ตรวจเยี่ยม หน่วยวิจัยไวรัสวิทยา-กำแพงเพชร และเยียมชมอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร เมืองมรดกโลก เมื่อวันอังคารท่ี ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ โดยมีนายสุรพล วาณิชเสนี ผู้ว่่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร และนายกิจจา นวลสุวรรณ์ ให้การต้อนรับ

LAST_UPDATED2
 
การจัดสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติและประดับตกแต่งธงทิว โคมไฟ และตราสัญลักษณ์ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย วชิรกรณ์ วันนู   
วันอังคารที่ 19 กรกฏาคม 2011 เวลา 16:04

     เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกำแพงเพชร ขอความเมตตานุเคราะห์    วัดในจังหวัดกำแพงเพชร อัญเชิญพระบรมาฉายาลักษณ์/พระบรมสาทิสลักษณ์  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประดิษฐาน พร้อมตั้งโต๊ะหมู่บูชา  ธงชาติไทยคู่กับ    ธง ภ.ป.ร. หรือธงตราสัญลักษณ์ ประดับ ณ บริเวณหน้าวัด  หรืออาคารสำนักงาน  โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ ๕ พฤษภาคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๔  เป็นต้นไป

 
พิธีพระราชทานสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ประจำปี ๒๕๕๓ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย พรพรรณ   
วันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 2010 เวลา 18:18

 

                  ด้วยสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ ปฏิบัติหน้าที่แทนในการเป็นประธานในพิธีพระราชทานสัญญาบัตร พัดยศและผ้าไตร แก่พระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานเลื่อนและตั้งสมณสักดิ์ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือ วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ พุทธอุทยานนครสวรรค์ วัดภัทรสิทธาราม อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ << รายนามพระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานพัดยศ หนเหนือ >>

LAST_UPDATED2
อ่านเพิ่มเติม...
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document