ผิดพลาด
  • XML Parsing Error at 1:1223. Error 23: EntityRef: expecting ';'
Home
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกำแพงเพชร
งานพระศพสมเด็จญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันพุธที่ 30 กรกฏาคม 2014 เวลา 03:05

    จังหวัดกำแพงเพชร และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกำแพงเพชร ขอเชิญหน่วยงานภาครัฐ เอกชน สมาคม มูลนิธิ และประชาชน ร่วมถวายสักการะ และเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ตั้งแต่บัดนี้จนกระทั้งถึงวันพระราชทานเพลิงพระศพฯ สนใจสอบถามรายละเอียดได้ท่ี สำนักงานอำนวยการบำเพ็ญกุศล พระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก  คณะแดงบวร วัดบวรนิเวชวิหาร ๒๔๘ ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวช เขตพระนคร กรุงเทพมหานครฯ ๑๐๒๐๐๐ โทร ๐ ๒๒๘๐ ๙๕๗๘ โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๙๕๗๘ เว็บไซต์ : www.watbowon.com อีเมล์  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

LAST_UPDATED2
 
จังหวัดกำแพงเพชร จัดโครงการ ถักทอร้อยดวงใจ เข้าวัด ปฏิบัติธรรม ๙ กิจกรรม ทำความดี ถวายพ่อหลวง PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2010 เวลา 18:31

  เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๓ จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับหน่วยงานราชการประกอบด้วยกระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์    กระทรวงแรงงาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงคมนาคม ประชาสัมพันธ์จังหวัดฯ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฯ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดโครงการถักทอร้อยดวงใจ เข้าวัดปฏิบัติธรรม ๙ กิจกรรมทำความดีถวายพ่อหลวง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ ณ วัดป่าชัยรังษี ตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ในการนี้นายสุพร แผ่แสงจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฯ และนายรุ่งชัย แพศย์กล คลังจังหวัดฯ เป็นผู้ประสานงานการจัดกิจกรรมฯ 


LAST_UPDATED2
อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีพระราชทานสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ประจำปี ๒๕๕๓ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย พรพรรณ   
วันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 2010 เวลา 18:18

 

                  ด้วยสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ ปฏิบัติหน้าที่แทนในการเป็นประธานในพิธีพระราชทานสัญญาบัตร พัดยศและผ้าไตร แก่พระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานเลื่อนและตั้งสมณสักดิ์ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือ วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ พุทธอุทยานนครสวรรค์ วัดภัทรสิทธาราม อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ << รายนามพระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานพัดยศ หนเหนือ >>

LAST_UPDATED2
อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมงกุฎราชกุมาร PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันจันทร์ที่ 28 กรกฏาคม 2014 เวลา 02:31

    จัวหวัดกำแพงเพชร จัดพิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๒ พรรษา  ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗  โดยนางฉัตรพร  ราษฎร์ดุษดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรประธานในพิธีนำข้าราชการ อัยการ ทหาร ตำรวจ พ่อค้า ประชาชน ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร ต่อหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฏราชกุมาร เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจอันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ และประชาชนชาวไทยอย่างอเนกอนันต์  เมื่อวันท่ี ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๕๙ น. ณ ศูนย์ราชการศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร 

 
๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ วันแม่แห่งชาติ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย นายพงษ์ฤทธิ์ พลับผล   
วันอังคารที่ 09 สิงหาคม 2011 เวลา 13:27

 

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า

นายธัญเทพ  หมื่นยุทธ
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกำแพงเพชร
พร้อมคณะข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกำแพงเพชร

LAST_UPDATED2
อ่านเพิ่มเติม...
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document