ผิดพลาด
  • XML Parsing Error at 1:1223. Error 23: EntityRef: expecting ';'
Home
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกำแพงเพชร
พิธีรับมอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ราชพัสคุเพื่อสร้างวัดไร่ปรือวนาราม PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย นายพงษ์ฤทธิ์ พลับผล   
วันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2014 เวลา 05:32

    เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน  ๒๕๕๗ นายประจวบ  สมสวัสดิ์ ธนารักษ์พื้นที่กำแพงเพชร  มอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ราชพัสดุ เพื่อสร้างวัดไร่ปรือวนาราม หมู่ท่ี ๔ ตำบลคุยบ้านโอง อำเภอพรานกระต่ายื จังหวัดกำแพงเพชร โดยมีนายกิจจา นวลสุวรรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกำแพงเพชร นายคำ เดชผล ผู้ใหญ่บ้าน และราชษฎร หมู่ที่ ๔ รับมอบ  ในการนี้นายกิจจา นวลสุวรรณ์ ได้ดำเนินงานการติดต่อประสานงานกับ ธนารักษ์พื้นที่กำแพงเพชร ต่อจากนายธัญเทพ หมื่นยุทธ จนได้รับหนังสืออนุญาตให้ใช้พื้นที่ เพื่อสร้างวัดไร่ปรือวนารามจากกรมธนารักษ์  ซึ่งเดิมที่ดินดังกล่าวเป็นของเขตพื้นที่การศึกษา เขต ๑ แต่ได้ยุบเลิกโรงเรียนแล้ว ทางสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกำแพงเพชร จึงขอใช้ที่ดินดังกล่าว เพื่อสร้างวัดในพระพุทธศาสนา ต่อไป

LAST_UPDATED2
 
จังหวัดกำแพงเพชร จัดโครงการ ถักทอร้อยดวงใจ เข้าวัด ปฏิบัติธรรม ๙ กิจกรรม ทำความดี ถวายพ่อหลวง PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2010 เวลา 18:31

  เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๓ จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับหน่วยงานราชการประกอบด้วยกระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์    กระทรวงแรงงาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงคมนาคม ประชาสัมพันธ์จังหวัดฯ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฯ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดโครงการถักทอร้อยดวงใจ เข้าวัดปฏิบัติธรรม ๙ กิจกรรมทำความดีถวายพ่อหลวง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ ณ วัดป่าชัยรังษี ตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ในการนี้นายสุพร แผ่แสงจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฯ และนายรุ่งชัย แพศย์กล คลังจังหวัดฯ เป็นผู้ประสานงานการจัดกิจกรรมฯ 


LAST_UPDATED2
อ่านเพิ่มเติม...
 
สรงน้ำพระใหญ่พระพุทธภูมินทร์อสีติวัสสามังคลานุสรณ์ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย นายพงษ์ฤทธิ์ พลับผล   
วันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2014 เวลา 05:13

       พิธีสรงน้ำพระพุทธภูมินทร์อสีติวัสสามังคลานุสรณ์ หน้าศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน  ๒๕๕๗โดยมีนายสุรพล วาณิชเสนี เป็นประธาน นายกิจจา นวนสุวรรณ์ เป็นแม่งาน และพ่อค้า ประชาชน ข้าราชการ ร่วมพิธี

LAST_UPDATED2
อ่านเพิ่มเติม...
 
๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ วันแม่แห่งชาติ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย นายพงษ์ฤทธิ์ พลับผล   
วันอังคารที่ 09 สิงหาคม 2011 เวลา 13:27

 

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า

นายธัญเทพ  หมื่นยุทธ
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกำแพงเพชร
พร้อมคณะข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกำแพงเพชร

LAST_UPDATED2
อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีพระราชทานสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ประจำปี ๒๕๕๓ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย พรพรรณ   
วันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 2010 เวลา 18:18

 

                  ด้วยสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ ปฏิบัติหน้าที่แทนในการเป็นประธานในพิธีพระราชทานสัญญาบัตร พัดยศและผ้าไตร แก่พระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานเลื่อนและตั้งสมณสักดิ์ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือ วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ พุทธอุทยานนครสวรรค์ วัดภัทรสิทธาราม อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ << รายนามพระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานพัดยศ หนเหนือ >>

LAST_UPDATED2
อ่านเพิ่มเติม...
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document