ผิดพลาด
  • XML Parsing Error at 1:1223. Error 23: EntityRef: expecting ';'
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกำแพงเพชร
พิธีตัดหวายงานผูกพัทธสีมา ปิดทองฝังลูกนิมิต วัดหนองหลวง PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย นายวชิรกรณ์ วันนู   
วันศุกร์ที่ 03 กุมภาพันธ์ 2012 เวลา 04:59

                                                

         นายธัญเทพ  หมื่นยุทธ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมเปิดงานพิธีตัดหวายพูกพัทธสีมา ปิดทองฝังลูกนิมิต วัดหนองหลวง และอ่านประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานวิสุคามสีมาวัดหนองหลวง โดยมีพระธรรมภาณพิลาส เจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ เมือวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๕

LAST_UPDATED2
อ่านเพิ่มเติม...
 
การประชุมสัมนาพระสังฆาธิการ ชั้นอำเภอ ชั้นตำบล และเลขานุการ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2015 เวลา 02:49

  การประชุมพระสังฆาธิการชั้นอำเภอ ชั้นตำบล และเลขานุการ ในเขตุปกครองคณะสงฆ์จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน ๒๒๐ รูปเมื่อวันท่ี่ ๕ กันยายน ๒๕๕๘ ณ อาคารหอสวดมนต์วัดคูยาง (พระอารามหลวง) เชิญนายบุญเรือง แตงก่อ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกำแพงเพชร เป็นวิทยากรบรรยายถวายความรู้พระสังฆาธิการ ในหัวข้อเรื่อง "ภารกิจสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกำแพงเพชรกับการบริหารกิจการคณะสงฆ์จังหวัดกำแพงเพชร"

 

 
ตรวจเยี่ยมที่พักสงฆ์ อำเภอเมืองกำแพงเพชร PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันพุธที่ 09 กันยายน 2015 เวลา 02:40

  เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๗ นายบุญเรือง แตงก่อ ผู้อำนวยการสำนักง่านพระพุทธศาสนาจังหวัดกำแพงเพชร นำเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกำแพงเพชร  ออกตรวจเยี่ยม ที่พักสงฆ์สิงหสรารามและที่พักสงฆ์กลางทุ่ง ตำบลเทพนคร อำเภอเมือวงกำแพงเพชร จังกวัดกำแพงเพชร ผลการตรวจเยี่ยมวัดสะอาดเรียบร้อย มีประชาชนสมัครโครงการศีล ๕ พอสมควร และจะดำเนินโครงการต่อไป

 
จังหวัดกำแพงเพชร จัดโครงการ ถักทอร้อยดวงใจ เข้าวัด ปฏิบัติธรรม ๙ กิจกรรม ทำความดี ถวายพ่อหลวง PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2010 เวลา 18:31

  เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๓ จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับหน่วยงานราชการประกอบด้วยกระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์    กระทรวงแรงงาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงคมนาคม ประชาสัมพันธ์จังหวัดฯ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฯ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดโครงการถักทอร้อยดวงใจ เข้าวัดปฏิบัติธรรม ๙ กิจกรรมทำความดีถวายพ่อหลวง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ ณ วัดป่าชัยรังษี ตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ในการนี้นายสุพร แผ่แสงจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฯ และนายรุ่งชัย แพศย์กล คลังจังหวัดฯ เป็นผู้ประสานงานการจัดกิจกรรมฯ 


LAST_UPDATED2
อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีพระราชทานสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ประจำปี ๒๕๕๓ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย พรพรรณ   
วันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 2010 เวลา 18:18

 

                  ด้วยสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ ปฏิบัติหน้าที่แทนในการเป็นประธานในพิธีพระราชทานสัญญาบัตร พัดยศและผ้าไตร แก่พระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานเลื่อนและตั้งสมณสักดิ์ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือ วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ พุทธอุทยานนครสวรรค์ วัดภัทรสิทธาราม อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ << รายนามพระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานพัดยศ หนเหนือ >>

LAST_UPDATED2
อ่านเพิ่มเติม...
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document