ผิดพลาด
  • XML Parsing Error at 1:1223. Error 23: EntityRef: expecting ';'
Home
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกำแพงเพชร
เงินอุดหนุน อุปถัมภ์ นิตยภัต ปี ๒๕๕๔ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย นางจันทร์ธร ถมอินทร์   
วันอังคารที่ 15 มีนาคม 2011 เวลา 16:13

 

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกำแพงเพชร ขอนมัสการพระคุณท่าน ตรวจสอบบัญชีรายชื่อ, เลขที่บัญชีธนาคาร  ไม่มีหรือไม่ถูกต้อง  ให้ถ่ายสำเนาบัญชีธนาคาร  พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง  ส่งให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกำแพงเพชร  ภายในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๔  เพื่อโอนเงินนิตยภัตเข้าธนาคาร  ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๓ มีนาคม ๒๕๕๔    รวม ๖ เดือน ให้ในวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๔

ตรวจสอบบัญชีรายชื่อ
LAST_UPDATED2
 
พิธีสวดถอนติจีวราวิปวาสและสมานสังวาสสีมา วัดบึงสำราญใหญ่ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย นายวชิรกรณ์ วันนู   
วันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2013 เวลา 03:48

                  นายกิจจา  นวลสุวรรณ์  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมพิธีชี้แนวเขตวิสุงคามสีมา ณ วัดบึงสำราญใหญ่  หมู่ท่ี ๗ ตำบลถาวรวัฒนา  อำเภอทรายทองวัฒนา  จังหวัดกำแพงเพชร  เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม  ๒๕๕๖  ซึ่งจะมีการเปิดงานผูกพัทธสีมาปิดทองฝังลูกนิต  ในวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๖

อ่านเพิ่มเติม...
 
นายธัญเทพ หมื่นยุทธ นำเงินจากรายได้ ในการจัดกิจกรรมไหว้พระ ๙ วัด ถวายแด่วัดที่ร่วมกิจกรรม PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย นายพงษ์ฤทธิ์ พลับผล   
วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2011 เวลา 17:03

นายธัญเทพ หมื่นยุทธ ผู้อำนาวการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกำแพงเพชร  พร้อมข้าราชการในสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกำแพงเพชร นำเงินรายได้จากการจัดงาน ไหว้พระ ๙ วัด พระเกจิ และพระบรมสารีริกธาตุ  ถวายแด่วัดที่เข้าร่วมกิจกรรม รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๘๒,๐๐๐ บาท (แปดหมื่นสองพันบาทถ้วน)

LAST_UPDATED2
อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีพระราชทานสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ประจำปี ๒๕๕๓ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย พรพรรณ   
วันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 2010 เวลา 18:18

 

                  ด้วยสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ ปฏิบัติหน้าที่แทนในการเป็นประธานในพิธีพระราชทานสัญญาบัตร พัดยศและผ้าไตร แก่พระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานเลื่อนและตั้งสมณสักดิ์ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือ วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ พุทธอุทยานนครสวรรค์ วัดภัทรสิทธาราม อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ << รายนามพระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานพัดยศ หนเหนือ >>

LAST_UPDATED2
อ่านเพิ่มเติม...
 
จิบกาแฟ แชร์ความคิด และจังหวัดเครื่่อนที่ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย วชิรกรณ์ วันนู   
วันพุธที่ 18 ธันวาคม 2013 เวลา 05:15

       จังหวัดกำแพงเพชร  จัดโครงการ "จิบกาแฟ แชร์ความคิด" ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗  ณ  บริษัทชากังราว สตาร์ช จำกัด ตำบลปางมะค่า อ.ขาณุวรลักษบุรี  และจังหวัดเครื่อนที่ ณ เทศบาลเมืองปางมะค่า ตำบลปางมะค่า อำเภอขาณุวรลักษบุรี  เมื่อวันอังคารที่  ๙ ธันวาคม  ๒๕๕๖

อ่านเพิ่มเติม...
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document