ผิดพลาด
  • XML Parsing Error at 1:1223. Error 23: EntityRef: expecting ';'
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกำแพงเพชร
ถวายหนังสือประวัติวัด เล่ม ๙ ทั่วราชอาณาจักร PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันจันทร์ที่ 08 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 04:32

  เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ นายสุรพล กรีถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกำแพงเพชร ถวายหนังสือประวัติวัด เล่ม ๙ ทั่วราชอาณาจักร  แด่ เจ้าคณะอำเภอคลองลาน  จำนวน ๔๑ เล่ม

 
จังหวัดกำแพงเพชร จัดโครงการ ถักทอร้อยดวงใจ เข้าวัด ปฏิบัติธรรม ๙ กิจกรรม ทำความดี ถวายพ่อหลวง PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2010 เวลา 18:31

  เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๓ จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับหน่วยงานราชการประกอบด้วยกระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์    กระทรวงแรงงาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงคมนาคม ประชาสัมพันธ์จังหวัดฯ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฯ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดโครงการถักทอร้อยดวงใจ เข้าวัดปฏิบัติธรรม ๙ กิจกรรมทำความดีถวายพ่อหลวง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ ณ วัดป่าชัยรังษี ตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ในการนี้นายสุพร แผ่แสงจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฯ และนายรุ่งชัย แพศย์กล คลังจังหวัดฯ เป็นผู้ประสานงานการจัดกิจกรรมฯ 


LAST_UPDATED2
อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีพระราชทานสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ประจำปี ๒๕๕๓ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย พรพรรณ   
วันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 2010 เวลา 18:18

 

                  ด้วยสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ ปฏิบัติหน้าที่แทนในการเป็นประธานในพิธีพระราชทานสัญญาบัตร พัดยศและผ้าไตร แก่พระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานเลื่อนและตั้งสมณสักดิ์ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือ วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ พุทธอุทยานนครสวรรค์ วัดภัทรสิทธาราม อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ << รายนามพระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานพัดยศ หนเหนือ >>

LAST_UPDATED2
อ่านเพิ่มเติม...
 
รับมอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ดินราชพัสดุ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันศุกร์ที่ 05 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 02:46

  นายสุรพล  กรีถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกำแพงเพชร รับมอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ดินราชพัสดุ  ของวัดใหม่ศรีเจริญ หมู่ ๑ ตำบลธำมรงค์ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร เนืองด้วย โรงเรียนใหม่ศรีเจริญยุบโรงเรียน ที่ดินซึ่งอยู่ติดกับวัดใหม่ศรีเจริญ  ซึ่งไม่ได้ใชประโยชน์  นายสุรพล กรีถาวร  เห็นความสำคัญในที่ดิน  จึงดำเนินการขอใช้ที่ดินราชพัศดุ ให้แก่วัดใหม่ศรีเจริญ เพื่อการศาสนาต่อไป และรับมอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ดินราชพัสดุ  เมื่อวันท่ี ๒๕ มกราคม ๒๕๕๙ ณ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กำแพงเพชร   

 

 

LAST_UPDATED2
 
๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ วันแม่แห่งชาติ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย นายพงษ์ฤทธิ์ พลับผล   
วันอังคารที่ 09 สิงหาคม 2011 เวลา 13:27

 

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า

นายธัญเทพ  หมื่นยุทธ
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกำแพงเพชร
พร้อมคณะข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกำแพงเพชร

LAST_UPDATED2
อ่านเพิ่มเติม...
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document