Get Adobe Flash player

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

วัดสำคัญของจังหวัด

วัดคูยาง (พระอารามหลวง)

เป็นวัดหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ ตั้งอยู่เลขที่ ๐๒๗ ถนนราชดำเนิน ซอย ๓ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

อ่านเพิ่มเติม...

วัดนาควัชรโสภณ พระอารามหลวง

เป็นวัดพระอารามหลวง ชั้นตรี ตั้งอยู่ถนนกำแพงเพช-สุโขทัย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

อ่านเพิ่มเติม...

วัดพระบรมธาตุ พระอารามหลวง

เป็นวัดพระอารามหลวง ชั้นตรี ตั้งอยู่ที่ ตำบลนครชุม  อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

อ่านเพิ่มเติม...