Get Adobe Flash player

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

ข่าวประชาสัมพันธ์

ตรวจเยี่ยมสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่2/2561 สนามสอบคณะสงฆ์ภาค 4 ณ วัดคูยาง(พระอารามหลวง)

กิจกรรมรดน้ำดำหัวนายธัชชัย สีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร

พิธีสรงน้ำพระพุทธภูมินทร์อสีติวัสสามังคลานุสรณ์ และเปลี่ยนผ้าอังสะ ประจำปี 2561

สรงน้ำพระธรรมภาณพิลาส เจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร เจ้าอาวาสวัดคูยาง (พระอารามหลวง) เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ปีใหม่ไทย

สรงน้ำพระเทพวัชราภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร-พิจิตร(ธ) เจ้าอาวาสวัดนาควัชรโสภณ พระอารามหลวง เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ปีใหม่ไทย

บทความ อื่นๆ ...