Get Adobe Flash player

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 63 พรรษา (2เมษายน 2651)

กิจกรรมพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2561 ณ วัดคูยาง(พระอารามหลวง)

โครงการอุปสมบทพระภิกษุบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมโกสัมพิการาม(สาขาวัดอมฤต)

“วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์” ประจำปี 2561

ประชุมพระสังฆาธิการ คณะสงฆ์ภาค 4 ครั้งที่ 2/2561

บทความ อื่นๆ ...