Get Adobe Flash player

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมเทศกาลข้าวใหม่

จัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลฯ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐

"ความสุขจากพ่อ สู่ผืนแผ่นดิน" จังหวัดกำแพงเพชร

พิธีประทานประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานวิสุงคามสีมา ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑

การประชุมผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2561

บทความ อื่นๆ ...