Get Adobe Flash player

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

ข่าวประชาสัมพันธ์

ปฏิทินวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

 

ปฏิทินวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

การประชุมสัมมนา พระสังฆาธิการชั้นอำเภอ ตำบล และพระเลขานุการ จังหวัดกำแพงเพชร (มหานิกาย) ครั้งที่ 2/2561

โครงการทำบุญเยี่ยมวัด ประชา รัฐ สร้างสุข จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ (ครั้งที่ 5)

โครงการทำบุญเยี่ยมวัด ประชา รัฐ สร้างสุข จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ (ครั้งที่ 6)

การประชุมสัมมนาเพื่อยกระดับ “หมู่บ้านรักษาศีล 5”แบบมีส่วนร่วม คณะสงฆ์ภาค 4

บทความ อื่นๆ ...