Get Adobe Flash player

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

อำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่

ดำเนินงานสนองงานคณะสงฆ์และทำนุบำรุง ส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้การอุปถัมภ์คุ้มครอง ส่งเสริม  และพัฒนางานพระพุทธศาสนา  ดูแลรักษา  จัดการศาสนสมบัติ รวมทั้งการสนับสนุน  ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรทางศาสนาในจังหวัดกำแพงเพชร

อ่านเพิ่มเติม...