Get Adobe Flash player

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

สรงน้ำพระธรรมภาณพิลาส เจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร เจ้าอาวาสวัดคูยาง (พระอารามหลวง) เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ปีใหม่ไทย